Reparasjon av balkongdører

Det er mange som har problemer med balkongdørene sine. Noen går tungt, noen lar seg ikke låse osv.

Styret har derfor gjort en avtale med firmaet som utfører service på disse dørene for leverandøren. Kostnadene for den enkelte kan derfor bli noe lavere om det er flere av oss som bestiller reparasjon samtidig. Arbeidet vil bli gjennomført tidlig i høst.

Det blir forhåndsbefaring hos de som ønsker det, slik at all reparasjon og deler kan bestilles samlet. Firmaet må da ha tilgang til den enkelte leilighet to ganger, først for befaring og så for selve reparasjonen.

Det blir separat faktura for hver leilighet.

De som er interesserte kan sende en e-post med seksjonsnummer og e-postdrasser til Kjell i styret: kjellmoland1@msn.com.

Informasjon om reseksjonering av biloppstillingsplasser og boder

Tidligere i år ba styret alle seksjonseiere om å fylle ut skjema for å få reseksjonert garasjeplasser og boder. Dette ble gjort etter vedtak på årsmøtet i april 2018 som følge av ny eierseksjonslov som sier at bruksrett i fellesareal bortfaller etter 30 år.

Styret har hatt en ganske omfattende jobb med å innhente opplysninger fra alle seksjonseiere. Nå viser det seg at vår forretningsfører OBOS i forbindelse med arbeidet med reseksjonering har oppdaget at garasjeplassene allerede er seksjonert som tilleggsdeler til boligseksjonene. Det betyr at arbeidet vi har gjort har vært unødvendig, men det betyr også at seksjonseierne slipper ytterligere utgifter til reseksjonering og eventuell dokumentavgift.

Kort sagt: Garasjeplasser og boder skal ifølge OBOS allerede være seksjonert som tilleggsdeler til leilighetene.

Oppfølging etter innbrudd

Vi var jo som sagt utsatt for nok et innbrudd natt til 17. mai. Innbruddet er selvsagt meldt til politiet og vi ber dem se det i sammenheng med innbruddet vi hadde i februar. Foreløpig har vi ikke fått tilbakemelding fra politiet.

Kameraovervåkningen viser at innbruddstyvene kommer seg inn gjennom hovedinngangen. Vi skal derfor sikre denne døren og enkelte andre dører med ekstra plater/beslag. Platene må spesiallages og vi følger opp låsesmed på dette og håper å få ordnet det så snart som mulig. De ødelagte nettingdørene til bodene vil også bli reparert .

BrekkeLøkka – en spennende aktivitets- og kulturpark

Dette er en idéskisse som er laget av fem beboere i Brekkeveien. De foreslår her at brakkområdet mellom oss og Marka kan brukes til en innholdsrik kultur- og aktivitetspark som skal:

  • Gi en positiv helsevirkning
  • Ha bevisst innhold og utforming
  • Være av betydning for naboskapet

Idéskissen skal legges fram på møtet i bydelsutvalget for Nordre Aker 13. juni.

Les mer her:

BrekkeLøkka

Kort om BrekkeLøkka   

 

 

Elektronisk kommunikasjon mellom OBOS, styret og beboere

Som nevnt i informasjonsskrivet vi sendte ut for noen uker siden er det med jevne mellomrom behov for informasjon fra styret til alle som bor i Vidsyn. Vi bruker blant annet sms ved viktige hendelser som innbrudd og heisstans. Vi oppfordrer derfor alle til å registrere sitt mobilnummer og epost-adresse hos OBOS som er vår forretningsfører.

Ved å samtykke til elektronisk kommunikasjon godtar du som eier at det kan kommuniseres papirløst mellom deg og både styret og OBOS. Det kan dreie seg om årsrapport, tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver) brev og fakturaer kunne bli sendt pr e-post, og enkelte varslinger på SMS.

Fortsatt mangler det flere samtykker og OBOS erfarer også at flere ikke har oppdatert opplysningene de har lagret. Vi i styret har derfor lagt skjema i alle postkasser der dere kan registrere eller endre opplysninger.

Skjemaet/opplysninger bes returneres på e-post til OBOS:

E-post: siren.skallist@obos.no.

Stemmer opplysningene og samtykke er gitt, trenger du ikke gi tilbakemelding.

Fjerning av sykler uten merking

Alle seksjoner har fått to stk svarte strips til å merke sykler som skal stå i sykkelparkeringen. Fristen for merking var 12. mai. Styret har nå sjekket syklene i sykkelparkeringen og har fjernet ulåste og umerkede sykler. De står foreløpig i skiboden før de blir kastet. Noen umerkede sykler er låst. Om disse ikke er merket eller fjernet fra sykkelparkeringen innen 8. juni, blir låsene klippet og syklene fjernet.

Vi minner om at sykkelparkeringen primært er ment for oppbevaring av sykler som er i bruk.

Innbrudd natt til 17. mai

Vi har dessverre nok en gang vært utsatt for innbrudd. Det skjedde natt til 17. mai . Mange har fått ødelagt låser eller nettingen på bodene og blitt frastjålet sykler og andre gjenstander.

Er du berørt så må du selv anmelde forholdet og kontakte forsikringsselskapet. Styret vil også anmelde saken og legge ved bilder av gjerningsmennene fra kameraovervåkningen. Vi vil også finne ut hvordan vi kan få reparert skadene på bodene.

Tyvene bryter seg inn gjennom hovedinngangen, så vi må få sikret denne bedre. Vi har kontakt med låsesmed for å få råd om dette.

Dugnad onsdag 8. mai

Velkommen til dugnad onsdag 8. mai kl. 18.

Oppmøte er som vanlig ved inngangen. Det er oppgaver som passer for alle.

Etter dugnaden er det pølser og brus og godteposer til barna og trekning av vinflasker til de voksne.

I forbindelse med dugnaden vil vi kaste gjenstander som er plassert i korridorer (ikke planter i hjørner). Vi minner om at korridorer og trapper er rømningsveier ved brann, og det er derfor ikke tillatt å plassere gjenstander der.

I forbindelse med dugnaden settes det ut en container, som det er mulig for beboere å benytte. NB! Det må ikke kastes elektriske artikler eller annet spesialavfall.

Vel møtt til en hyggelig stund sammen med dine naboer!

Garasjevask torsdag 2. mai

Vi minner om garasjevask torsdag 2. mai.

  • Alle biler må være fjernet fra garasjen før kl. 08.00. Dere kan ikke regne med å kjøre bilene inn igjen før kl. 15.00 samme dag.
  • Alle sykler og gjenstander (dekk mm) som står på gulvet i garasjen må fjernes
  • Sykler som står i sykkelstativet kan bli stående.