Vedtekter

Vedtektene for sameiet kan du laste ned her. De ble sist endret på årsmøtet 11. april 2018.

Vedtekter VIdsyn