Husordensregler

1 Generelt

Sameiet Vidsyn er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for å skape et godt og ryddig bomiljø. Husordensreglene skal gi retningslinjer for alle beboere. Ordensreglene kan endres ved alminnelig flertall på sameiermøtet.

2 Ansvar
Hver enkelt sameier er ansvarlig for sin del av sameiet, dvs. leilighet, terrasse/balkong, bod og garasje. Ved utleie skal styret varsles.

3 Fellesområder
Sameierne er ansvarlig for at fellesområder holdes ryddig. Gangene skal ikke brukes til lagringsplass til personlige eiendeler. Barnevogner skal plasseres på egnet sted og ikke være til hinder for øvrige beboere. Garasjen skal ikke brukes som ekstra bod. Eiendeler kan lagres innen egen biloppstillingsplass.

4 Trafikk/parkering
Innkjørselen foran hovedinngangen skal kun brukes til av-/pålessing med avslått motor og ikke parkering. Vis hensyn til barn som leker. Parkering skal kun skje på oppmerkede plasser eller langs vei.

5 Terrasser og balkonger
Takrenner på balkong skal renses jevnlig slik at de ikke blir tette. Klær skal ikke ristes over rekkverk på balkong. Beplantning holdes innen egen balkong. Markiser skal ikke monteres uten godkjenning. Ved grilling skal det benyttes elektrisk eller gassgrill.

6 Plen
Før planting og graving dypere enn 10 cm på gressplen må styret varsles for å iverksette påvisning av rør og membran som ellers kan skades.

7 Sykler
Sykler skal henstilles på sykkelparkering i kjeller eller ute. Sykkelvask skal ikke forekomme foran inngangspartiet. Da sameiet har begrenset med sykkelparkeringsplasser, oppfordres det til å benytte egen bod til oppbevaring av sykler som ikke regelmessig er i bruk. 

8 Ro
Ta hensyn til dine naboer. Vis særlig hensyn ved opphold på terrasse/balkong på kveldstid. Støyende aktiviteter som boring og hamring må ikke forekomme i perioden mellom klokken 22.00 og 08.00 mandag til lørdag og ikke før klokken 12.00 på søndag og helligdager.

9 Avfall
Søppel skal kastes i containere på østsiden av blokken. Ved fulle containere skal styret kontaktes. Det skal ikke plasseres søppel på utsiden av containerne.

10 Hundehold
Hunder skal ikke luftes på sameiets område og må føres i bånd. Bidra til rene fellesareal ved tørking av særlig skitne poter før dere går inn.

11 Nøkler
Hver enkelt sameier er ansvarlig for å holde oversikt over de nøklene som er utlevert fra utbygger (eller selger). Ved bestilling av nye nøkler skal styret kontaktes. Du må varsle styret ved tap av nøkkel til hovedinngang/garasje. 

12 Sikkerhet
Alle innganger og dører med lås skal til enhver tid holdes låst. Uvedkomne skal ikke slippes inn. Påse at garasjeport går ned etter inn- og utpassering. Unngå å oppbevare verdisaker i bilen i garasjeanlegget.

13 Erstatning
Seksjonseier kan gjøres erstatningsansvarlig for skader som oppstår som følge av overtredelse av ordensreglene eller mangel på aktsomhet. Seksjonseier er ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av husstanden og eventuelle leietakere.

14 Røyking utendørs

Beboere i sameiet oppfordres til å ikke røyke utendørs i nærheten av andre leiligheter (spesielt rett under andre leiligheter), da røykosen kan være til særlig sjenanse for andre beboere, spesielt allergikere og barn.

Regler for Garasjeanlegget

 • Garasjeanlegget kan bare brukes til parkering og må ikke benyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for de øvrige brukerne.
 • All ferdsel i garasjeanlegget og i nedkjørsel skal skje hensynsfullt og slik at det ikke fører til skade eller at det hindrer annen ferdsel.
 • Det er ikke tillatt å parkere utenfor de oppmerkede plassene.
 • Ved utleie av parkeringsplass skal styret gis melding om navn, adresse og telefonnummer på leietager.
 • Det skal ikke oppbevares olje, kjemikalier eller liknende brannfarlige stoffer i garasjen. Andre private eiendeler må oppbevares innenfor egen parkeringsplass.
 • Dørene og porten inn til garasjeanlegget skal alltid være lukket og låst (om mulig).
 • Tilgang til brannslukningsutstyr må ikke hindres.
 • Det er montert en utekran i garasjen som er plassert rett innenfor garasjeporten. Denne skal ikke benyttes til vask av bil eller bilhjul. Den kan benyttes til vask av sykler. Det skal ikke benyttes vaskemidleri garasjen  da dette kan tette avrenningen av vann fra garasjegulvet.

Regler for Smøreboden

 • Personlige eiendeler skal kun lagres i tilordnet skap. Hensatte gjenstander vil kunne bli kastet uten varsel.
 • Påse at gliderjern og lignende ikke er tilkoblet strøm når du forlater boden.
 • Rydd alltid opp etter deg. Kast avfall i avfallsdunken og benytt støvsugeren.