Info til leilighetene

HMS-sjekkliste
Sjekkliste for egenkontroll av helse, miljø og sikkerhet i egen leilighet og bod finner du her. Sjekklisten bør gjennomgås årlig.

Branninstruks
Branninstruks for Vidsyn finner du her.

Beredskapsplan
Beredskapsplanen for Vidsyn kan lastes ned her.

Avregning av strøm med mer ved kjøp/salg av leilighet
Vi får noen ganger henvendelser om rutiner for avlesning av strøm, gulvvarme og varmt tappevann i forbindelse med kjøp og salg av leiligheter i Vidsyn. Du finner viktig informasjon om dette her.

Utleie
Last ned retningslinjer for utleie her.

Postkasselapper og oppdatering av ringeklokketablå
Kontakt ansvarlig i styret med ønsket endring.

Bestilling av ekstranøkler
For bestilling av ekstranøkler til seksjonene, kontakt ansvarlig i styret.
Ved bestilling oppgi: navn på beboer, antall nøkler og nummer på nøkkel (det står LE5018 pluss et nummer mellom 1 og 64)

Tapte nøkler skal også meldes til styret.

På postkassene er det billigere å bytte låsesylinder dersom nøkler er tapt. Dersom det kun er behov for kopi av nøkkel, må dette gjøres på egenhånd. Det er ikke alle låsesmeder som kan kopiere disse nøklene, ta kontakt  styret for informasjon om hvor dette kan ordnes.

Portåpner til garasjen
Portåpner til garasjen kan bestilles fra Assa Abloy på tlf. 22 65 54 50, ved Endre Voldsund eller Richard Valtind. Beboere må selv bestille og betale portåpner.

Frosting av balkongene
Thomas Egeberg Lund
Sunset solskjerming AS
www.sunsetsolskjerming.no
Tlf: 48892343
E-post: thomas@sunsetsolskjerming.no

Muligheter for lading av el-bil
Det er mulighet for lading av elbil på alle parkeringsplassene i garasjen. Hvis det ikke allerede er installert ladestasjon på parkeringsplassen, så må seksjonseier selv bekoste installasjon av ladestasjon. Ladestasjonen må være av samme type som de som allerede er installert.  Det må forventes en kostnad i størrelsesordenen 25.000,- kr for dette. Videre må det tegnes et abonnement med Movell som dekker strøm, nettleie og drift av ladestasjonen.

TV og internett
Telenor (tidligere Canal Digital) leverer TV og internett til sameiet. Alle leiligheter har kabel-TV med grunnpakken og internett med hastighet 5 Mbps. Hver seksjon kan kjøpe egne tilleggsabonnoment dersom det er ønske om andre TV-kanaler eller høyere hastighet. Ta kontakt med Telenor.

Sameiet har i tillegg et samarbeid med Lynet Internett som har etablert fiberbredbånd i sameiet. Internett over fiber gir stabilt nett, lik fart på opp- og nedlastning og mulighet for mye høyere hastigheter enn det eksisterende bredbåndsnett gir. Prisene er gunstigere enn å oppgradere internetthastigheten hos Telenor. Man kan beholde TV selv om man går over til fiberbredbånd. Bestillinger gjøres enkelt på www.lynet.no/bestill.

Merk: Prisen for grunnpakke hos Telenor inngår i fellesutgiftene, og er fastsatt. Det er ikke mulig å redusere denne ved eventuell overgang til Lynet. Det er heller ikke mulig å si opp deler av avtalen for å beholde TV, men ikke internett.

Dersom du har oppgradert ditt internettabonnement står du fritt til å si opp denne delen av avtalen ved bytte over til Lynet. Men, du beholder fortsatt grunnpakken til Telenor.

Siemens stekeovner
Styret har verktøy til å skifte lyspærer i Siemens stekeovner levert ved overtakelse fra utbygger:

Solavskjerming
Styret har besluttet at det blir styrt valg med hensyn til farger for både markiser og screens.
Screen er en type utvendig solavskjerming, omtrent som en rullegardin, som effektivt tar varmen, men beholder utsikten. Det er tatt hensyn til bygningens estetikk, både med hensyn til markisens farge og farge på screens. Det er flere tekniske løsninger å velge mellom. Det vil ikke være obligatorisk for alle å anskaffe markiser, men de som vil ha markiser må følge styrets retningslinjer og mht. leverandør og produkt.

Det er vedtatt at markisestoffet skal være sandfarget ifl. spesifikasjon fra firma Markisemannen, screens skal være brunfarget med svarte rammer i tråd med fargen på vindusrammene. Det må påregnes ekstra kostnader til lakkering/eloksering, bruk av lift for installasjon på vegg over 3. etasje, samt bruk av elektriker for strømforsyning til motorer.

Markisealternativer:
Standard uten vinkeljustering
Vindforsterket markise med høyde-regulering (vindklasse 3 og vindstag som gjør at markisen tåler vesentlig mer vind enn standard, på vindutsatte steder anbefales dette)
Motor eller sveiv for betjening av markisene.
Sensor for vind og sol som trekker markisen inn dersom det blåser for mye.
Eventuell elektriker er ikke inkludert.

Screenalternativer:
To tetthetsgrader på duken, 86% eller 92% sol- stråling/varme
Manuell heving og senking med snor gjennom vindusrammen, eller motor og en fjernkontroll.
For motor må det monteres strømforsyning.
For monteringer over 2. etasje må firma bruke lift som faktureres separat.
Screenene leveres standard i eloksert aluminium, men som skal lakkeres mørke for å matche vindus-omrammingen. Screen over skyvedør som monteres på lys vegg trenger ikke å lakkes.

Kontaktperson hos Markisemannen (avtale om befaring avtales direkte med han):
Svein-Ivar Kjønnerud
Tlf. 95 29 08 31
E-mail: sik@markisemannen.no
Produktene kan beskues i demonstrasjonslokale på Maxbo Alnabru og Maxbo Vækerø
Se orientering lagt fram av Markisemannen her (særlig sidene 13 & 14)
Firmaets nettsted: www.markisemannen.no

Vaktmestertjenester
Dag Henrik i seksjon 22 måker for oss.

Innmelding av feil og mangler
Fristen for å melde feil og mangler til utbygger gikk ut i 2014.

Nye mangler som kreves utbedret skal meldes på skjemaet som er lagt ut her: http://www.maridalsporten.no/t-Reklamasjon.aspx)

(Utbyggers forvaltning av sameiet:
John Holm Næringseiendom AS 
Postadresse: Bygdøy Allé 10, 0262 Oslo
E-post: per@jonholm.no
Mobil: 957 59 784
www.johnholm.no)