Informasjon fra styret – februar 2020

Alarm inn til bodarealene

Vi har tidligere informert om at vi ønsker å installere alarm som ledd i å hindre flere innbrudd. I tillegg skal inngangsdøren byttes.

Etter innspill fra beboermøtet 28. januar har styret vedtatt å anskaffe alarm og kameradetektorer ved inngangen til samtlige bodarealer, dvs. også de som har boder inn fra gangen nærmest garasjen. Alle må bruke kode når de låser seg inn til bodarealet. Dører vil bli merket slik at det fremgår at det er installert alarm og kameradetektor. Kameraene tar opptak kun ved utløst alarm.

Alarmen kobles til Nokas alarmstasjon og innebærer at vekter rykker ut så snart som mulig. Nokas melder også fra til politiet med en gang alarmen går og uvedkommende oppdages på bildene.

Dersom beboere utløser alarmen ved et uhell, kan Nokas kontaktes på telefon. Informasjon om telefonnummer vil finnes ved inngangsdøren.

Vi håper at alarm vil avskrekke innbruddstyver, men dersom de likevel bryter seg inn og utløser alarmen, er det viktig at beboere ikke utsetter seg selv for fare ved å gripe inn.

Nokas ivaretar personvernet i henhold til regelverket.

Skifte inngangsdør 19. februar

Inngangsdøren vil bli skiftet onsdag 19. februar. Vi må da benytte bakinngangen eller inngangen via garasjen.

 Lysstyring i garasjen

Flere har sikkert lagt merke til at det noen ganger er mørkt i garasjen når man åpner døren fra underetasjen eller rett før man kjører inn i garasjen. Det skyldes at vi har justert lysstyringen. Den har ikke fungert godt tidligere og det har resultert i at lyset har stått på døgnet rundt. Det er ikke ønskelig.

Lyset styres av lyd, så det tenner med en gang døren til garasjen lukkes eller man kjører inn i garasjen. Lyset er da tent i 10 minutter. Gi oss beskjed om dere opplever at dette ikke fungerer bra nok.

Heis

Vi har nå serviceavtale med KONE heis. Vi har dessverre erfart at de har utført service på heisen uten at styret er varslet om tidspunkt på forhånd. Vi har tatt dette opp med KONE og gitt beskjed om at styret skal varsles senest 1 dag før planlagt service, slik at vi kan få informert beboere.