Informasjon om installering av alarm ved inngangen til kjellerbodene

På grunn av stadige innbrudd i kjellerbodene, ønsker styret å installere alarm ved inngangsdøren til bodarealet. Vi har vurdert flere tilbud og foreslår at vi velger en løsning med alarm med tidsstyring – dvs. at alarmen er på et gitt tidsrom om natten. Alle seksjoner vil få en personlig kode som må tastes når man skal inn i bodarealet. Alarmen vil være tilknyttet alarmsentral.

Vi er klar over at en slik ordning kan bety litt mer plunder for oss som bor her, men vi håper at det også vil bidra til å hindre nye innbrudd.

Vi vil sende ut mer detaljert informasjon til beboere når løsning er valgt.

Vi inviterer også til et kort informasjonsmøte i sofakroken ved inngangen tirsdag 28. januar kl 20. Vi vil orientere nærmere om hvordan en slik alarm vil fungere, og ikke minst få innspill fra beboere. Dere kan også komme med synspunkter på e-post dersom dere ønsker det: ingunnbotheim@hotmail.com.