Informasjon fra styret – desember 2019

Innbrudd

Vi har dessverre nok en gang vært utsatt for innbrudd i kjellerboder. Natt til 16.12 ble to sykler stjålet og en boddør klippet opp. Styret anmelder saken og vedlegger bilder fra kameraovervåkingen, men de to gjerningsmennene skjulte ansiktene sine bedre denne gang.

Dette er en fortvilet situasjon. Vi har bestilt ny inngangsdør som skal være mer innbruddssikker enn den vi har. I tillegg må vi vurdere ytterligere tiltak for å hindre at tyver kommer seg inn i bygget. Vi ber også om at alle er påpasselige med å ikke slippe fremmede inn i huset og holde dørene inn til bodarealene lukket.

Ny avtale om service på heisen

Vi har hatt flere episoder med langvarig heisstans. GM-heis måtte ofte kontakte KONE for å få nødvendige deler eller foreta avansert feilsøking, og det forsinket naturligvis arbeidet med å få satt heisen i stand igjen.Vi har derfor sagt opp vår avtale med GM-heis og inngått avtale med KONE fra 1. januar. Vi håper at det betyr at vi får reparert heisen raskere ved heisstans.

Ny avtale om forsikring

Styret har hatt en runde med forsikringsselskaper for å få nye tilbud. Vi har inngått avtale med Gjensidige forsikring fra 1. januar og det innebærer en reduksjon i forsikringspremien for sameiet.