Felleskostnader for januar

Som tidligere informert er det vedtatt en økning av felleskostnadene med 15 prosent fra den 1/1-2020. På grunn av en feil hos forretningsfører er det imidlertid sendt ut giroer for januar 2020 uten denne økningen.

Disse betales som vanlig uten noen endringer.

For å kompensere for dette inntektsbortfallet i januar, vil økningen for resten av 2020 bli på 16,3 prosent, dette blir da for månedene februar – desember. Ved årets slutt vil felleskostnadene bli justert slik at de ekstra 1,3 prosentene ikke blir en permanent økning.

Årsvirkningen for 2020 blir en økning i felleskostnadene på 15 prosent, som vi tidligere har informert.