Endringer av felleskostnader for 2020

Det blir følgende endringer for 2020:

  • Felleskostnader settes opp med 15%
  • Kabel-tv får en liten justering fra 279,-/mnd til 281,-/mnd
  • For øvrig holdes a konto energi og innbetaling for garasje og for service gasspeis uendret fra i år

Vekst i kostnader til reparasjon og utbedringer

Sameiets kostnader til reparasjoner og utbedringer av eksisterende installasjoner har over tid økt fra å ligge mellom kr. 50.000 og 70.000 for årene 2012 – 2014, til mellom kr. 90.000 og 200.000 for årene 2015 – 2017, til videre å ligge på ca kr. 400.000 i 2018 og kr. 500.000 i 2019.

Vi forutser dessverre betydelige utgifter de neste par årene også. Dette omfatter utbedring av muren mot Alere (radiohallen), utbedring av betongdekket foran blokka, bytte av lamper i fellesområdene, bytte av flere motorer i ventilasjonssystemet, samt at en del komponenter i heisen vil nå sin forventede levetid.

Sameiet har per i dag en tilfredsstillende arbeidskapital, men styret mener det vil være uforsvarlig å legge opp til en stor reduksjon av denne, og har derfor funnet det nødvendig å øke felleskostnadene med 15%.

Historikk felleskostnader
Historikk tidligere økninger av felleskostnader siden 2012:

  • 1/6 2016:         5%
  • 1/1 2013:         10%

Generell prisstigning fra januar 2013 til september 2019 er 17,6 % (konsumprisindeksen). Det ble i tillegg tatt inn 400.000 ekstra fra seksjonseierne i oktober 2014 for å dekke regningen fra søksmålet mot utbygger.