ORIENTERINGSMØTE OM FREMTIDIG UTVIKLING AV KJELSÅSVEIEN 161 (RADIOTOMTEN)

Mandag 21. oktober 2019 kl. 18.00-19.30
Sted: TEKNISK MUSEUM
Selvaag Bolig er sammen med Kristin Jarmund Arkitekter i gang med å planlegge fremtidens bruk av Radiotomten i Kjelsåsveien 161. I forbindelse med dette arbeidet ønsker vi å invitere berørte naboer til et åpent møte. I møtet vil det bli orientert om følgende:

– Hvem er Selvaag Bolig, og hva de tenker om Frysja som fremtidig bosted?
– Kort om reguleringsplanarbeidet og hvilke føringer som gjelder for utviklingen
– Hvilket potensial som ligger i tomta, både for nye beboere og for nabolaget. Betraktninger fra  Kristin Jarmund Arkitekter

Det vil bli utstilt fysiske modeller av tomten. Mulighet for å komme med innspill til det videre arbeidet.
Servering av kaffe og te.

Orienteringsmøte Selvaag