Flytting av biler fra garasjen

Det skal monteres nye lamper i garasjen, og for at elektriker skal komme til, må alle bilene flyttes der lampene skal monteres. Dette betyr at:

  • Alle biler på den siden hvor garasjeporten er, må fjernes fra garasjen mandag 7. oktober mellom kl. 07.00 og kl. 17.00
  • Alle biler på den andre siden må fjernes fra garasjen tirsdag 8. oktober mellom kl. 07.00 og kl. 17.00
  • Alle biler som står innerst i garasjen (nærmest sykkelstativet) må fjernes tirsdag 8. oktober mellom kl. 07.00 og kl. 17.00

Vi beklager ulempen.