Viktig informasjon om service på gass og rensing av ventilasjonsanlegg

Vi skal snart ha service på gassanlegg og rense ventilasjonsanlegget. Det betyr at vi må ha tilgang til leilighetene. Styret kan evt. låse inn servicefolkene, men vi må da ha fullmakt. Vi minner om at service på gassanlegget er lovpålagt. Dersom vi ikke får tilgang til leiligheten den aktuelle dagen, vil seksjonseier få en frist for å få gjennomført gassettersyn for egen regning.

Fullmakt til å låse seg inn i leiligheten sendes til Kjell Moland innen 20. september, kjellmoland1@msn.com

Gi beskjed om du gir fullmakt til at styret låser seg inn både til gass-service og til rensing av ventilasjonsanlegg. Gi også beskjed om du er hjemme en eller begge de aktuelle dagene.

Ventilasjonsanlegget

Følgende dager er satt av til rens av ventilasjonsanlegget. Det må gis tilgang til samtlige leiligheter:

  • 30. september: 9. – 6. etasje
  • 1. oktober: 5. – 3. etasje
  • 2. oktober: 2. – 1. etasje

Det er inspeksjon i samtlige leiligheter den aktuelle dagen mellom kl. 7 og kl. 8.

Service på gassanlegget

Service på gasspeiser skjer 25. september til og med 27. september. Se oversikten under for hvilket tidspunkt som gjelder din leilighet.

Seksjonsnr Type anlegg dato Tid
1 PEIS 25.09.2019 07:30
2 PEIS 25.09.2019 07:50
3 PEIS 25.09.2019 08:10
4 PEIS 25.09.2019 08:30
5 PEIS 25.09.2019 08:50
6 TOMT SKAP 25.09.2019 09:10
7 TOMT SKAP 25.09.2019 09:15
8 TOMT SKAP 25.09.2019 09:20
9 PEIS 25.09.2019 09:25
10 SKAP MED MÅLER, IKKE I BRUK 25.09.2019 09:45
11 TOMT SKAP 25.09.2019 09:50
12 SKAP MED MÅLER MED GRILLUTTAK 25.9.2019 10:00
13 SKAP MED MÅLER, IKKE I BRUK 25.9.2019 10:05
14 PEIS 25.09.2019 10:10
15 PEIS 25.09.2019 10:30
16 PEIS 25.09.2019 10:50
17 PEIS 25.09.2019 11:10
18 PEIS 25.09.2019 11:30
19 PEIS 25.9.2019 11:50
20 PEIS 25.9.2019 13:00
21 PEIS 25.9.2019 13:20
22 PEIS 25.9.2019 13:40
23 TOMT SKAP 25.09.2019 14:00
24 TOMT SKAP 25.09.2019 14:05
25 SKAP MED MÅLER, IKKE I BRUK 25.09.2019 14:10
26 TOMT SKAP 25.09.2019 14:10
27 PEIS 26.9.2019 07:30
28 PEIS 26.09.2019 07:50
29 PEIS 26.09.2019 08:10
31 KUN SKAP 26.09.2019 08:30
32 TOMT SKAP 26.09.2019 08:35
33 PEIS 26.09.2019 08:40
34 PEIS 26.09.2019 09:00
35 PEIS 26.09.2019 09:20
36 PEIS 26.09.2019 09:40
37 PEIS 26.09.2019 10:00
38 PEIS 26.09.2019 10:20
39 TOMT SKAP 26.09.2019 10:40
40 PEIS 26.09.2019 10:50
41 SKAP MED MÅLER 26.09.2019 11:10
42 TOMT SKAP 26.9.2019 11:15
43 PEIS 26.09.2019 12:00
45 PEIS 26.09.2019 12:20
46 PEIS 26.09.2019 12:40
47 PEIS 26.09.2019 13:00
48 PEIS 26.09.2019 13:20
49 PEIS 26.09.2019 13:40
51 PEIS 26.09.2019 14:00
52 PEIS 27.09.2019 08:00
53 PEIS 27.09.2019 08:20
54 PEIS 27.09.2019 08:40
55 PEIS 27.09.2019 09:00
56 PEIS 27.09.2019 09:20
57 PEIS 27.09.2019 09:40
58 PEIS 27.09.2019 10:00
59 PEIS 27.09.2019 10:20
60 PEIS 27.09.2019 10:40
61 PEIS 27.09.2019 12:00
62 PEIS 27.09.2019 12:20
63 PEIS 27.09.2019 12:40
64 PEIS 27.09.2019 13:00