Informasjon om reseksjonering av biloppstillingsplasser og boder

Tidligere i år ba styret alle seksjonseiere om å fylle ut skjema for å få reseksjonert garasjeplasser og boder. Dette ble gjort etter vedtak på årsmøtet i april 2018 som følge av ny eierseksjonslov som sier at bruksrett i fellesareal bortfaller etter 30 år.

Styret har hatt en ganske omfattende jobb med å innhente opplysninger fra alle seksjonseiere. Nå viser det seg at vår forretningsfører OBOS i forbindelse med arbeidet med reseksjonering har oppdaget at garasjeplassene allerede er seksjonert som tilleggsdeler til boligseksjonene. Det betyr at arbeidet vi har gjort har vært unødvendig, men det betyr også at seksjonseierne slipper ytterligere utgifter til reseksjonering og eventuell dokumentavgift.

Kort sagt: Garasjeplasser og boder skal ifølge OBOS allerede være seksjonert som tilleggsdeler til leilighetene.