Oppfølging etter innbrudd

Vi var jo som sagt utsatt for nok et innbrudd natt til 17. mai. Innbruddet er selvsagt meldt til politiet og vi ber dem se det i sammenheng med innbruddet vi hadde i februar. Foreløpig har vi ikke fått tilbakemelding fra politiet.

Kameraovervåkningen viser at innbruddstyvene kommer seg inn gjennom hovedinngangen. Vi skal derfor sikre denne døren og enkelte andre dører med ekstra plater/beslag. Platene må spesiallages og vi følger opp låsesmed på dette og håper å få ordnet det så snart som mulig. De ødelagte nettingdørene til bodene vil også bli reparert .