BrekkeLøkka – en spennende aktivitets- og kulturpark

Dette er en idéskisse som er laget av fem beboere i Brekkeveien. De foreslår her at brakkområdet mellom oss og Marka kan brukes til en innholdsrik kultur- og aktivitetspark som skal:

  • Gi en positiv helsevirkning
  • Ha bevisst innhold og utforming
  • Være av betydning for naboskapet

Idéskissen skal legges fram på møtet i bydelsutvalget for Nordre Aker 13. juni.

Les mer her:

BrekkeLøkka

Kort om BrekkeLøkka