Elektronisk kommunikasjon mellom OBOS, styret og beboere

Som nevnt i informasjonsskrivet vi sendte ut for noen uker siden er det med jevne mellomrom behov for informasjon fra styret til alle som bor i Vidsyn. Vi bruker blant annet sms ved viktige hendelser som innbrudd og heisstans. Vi oppfordrer derfor alle til å registrere sitt mobilnummer og epost-adresse hos OBOS som er vår forretningsfører.

Ved å samtykke til elektronisk kommunikasjon godtar du som eier at det kan kommuniseres papirløst mellom deg og både styret og OBOS. Det kan dreie seg om årsrapport, tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver) brev og fakturaer kunne bli sendt pr e-post, og enkelte varslinger på SMS.

Fortsatt mangler det flere samtykker og OBOS erfarer også at flere ikke har oppdatert opplysningene de har lagret. Vi i styret har derfor lagt skjema i alle postkasser der dere kan registrere eller endre opplysninger.

Skjemaet/opplysninger bes returneres på e-post til OBOS:

E-post: siren.skallist@obos.no.

Stemmer opplysningene og samtykke er gitt, trenger du ikke gi tilbakemelding.