Fjerning av sykler uten merking

Alle seksjoner har fått to stk svarte strips til å merke sykler som skal stå i sykkelparkeringen. Fristen for merking var 12. mai. Styret har nå sjekket syklene i sykkelparkeringen og har fjernet ulåste og umerkede sykler. De står foreløpig i skiboden før de blir kastet. Noen umerkede sykler er låst. Om disse ikke er merket eller fjernet fra sykkelparkeringen innen 8. juni, blir låsene klippet og syklene fjernet.

Vi minner om at sykkelparkeringen primært er ment for oppbevaring av sykler som er i bruk.