Innbrudd i boder

Vi har dessverre hatt innbrudd i natt. Flere boddører erbrutt opp og antagelig er sykler stjålet. Sjekk boden din og gi beskjed til styret om du er berørt: ingunnbotheim@hotmail.com.

Vi har kameraovervåking, men det har ikke stoppet tyvene. Vi håper likevel å finne ut hvordan de kommer seg inn i bygget når vi får sett på opptakene.

Tyveri fra den enkeltes bod må anmeldes av den enkelte og meldes til eget forsikringsselskap.

https://www.politiet.no/tjenester/anmelde-tyveri-eller-skade/