Reseksjonering – husk fristen 15. februar

Hei!

Har du husket på å levere inn undertegnet skjema for reseksjonering? Dette gjelder også dere som kun har bod som tilhører  leiligheten.

Fyll ut skjemaet du har fått i postkassen og legg evt. med dokumentasjon for garasjeplass.

Innleveringsfristen er 15. februar

Ta kontakt med Edle om du lurer på noe. edle.sidney@gmail.com  eller tlf. 922 15 325

Styret