Oppdatering vedr. utskifting av gassbrenner i Varmesentralen

25. januar 2019

Vi har fått melding fra Styret i Sameiet Brekke Varmesentral om at arbeidet med utskiftning av ødelagt gassbrenner i varmesentralen tar lengre tid enn forutsatt. Ny gassbrenner skal være på plass innen utløpet av uke 6.

Varme og varmtvann skal fungere som normalt. Vi vil informere beboere når/dersom Varmesentralen har behov for å stenge ned gassforsyningen i en kort periode når ny gasskjele skal monteres.