Ordinært årsmøte 2019

Det vises til eierseksjonslovens § 41: ”Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.”

Boligsameiet Vidsyn vil avholde ordinært årsmøte  onsdag 10. april

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett. Møtet avholdes på Frysja 33.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 25 februar 2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

    • gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

 

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/ spørsmål knyttet til forslaget.

 Forslag sendes til styreleder i Boligsameiet Vidsyn

Ingunn Botheim

Brekkeveien 19

0884 Oslo

 E-post: ingunnbotheim@hotmail.com eller legges I styrets postkasse.