Påminnelse til hundeeiere

Det er hyggelig med hunder i sameiet.

Vi minner likevel om at hunder ikke skal luftes på sameiets område. Vi har også fått en henvendelse fra våre naboer i Maridalsporten om å henstille hundeeiere om ikke å la hunden gjøre fra seg på, eller i nærheten av lekeplassen bak blokkene over veien.

Det er hyggeligst for alle om hundeeiere plukker opp etter hunden alle steder – også på turveien i nærheten.

Styret