GSM-garasjeportåpner

Etter ønske har vi nå skaffet GSM-garasjeportåpner. Det betyr at beboere som ønsker det kan åpne garasjeporten ved hjelp av egen mobiltelefon. De vanlige portåpnerne vil fortsatt som fungere som vanlig.

 De som ønsker å få benytte seg av muligheten til å «ringe» garasjeporten for å åpne den, kan sende en e-post til styret: boligsameietvidsyn@gmail.com innen 15. januar 2019. Vi vil ha navn, telefonnummer og seksjonsnummer.

Det koster ikke noe for den enkelte å få denne tjenesten, ut over eventuelle kostnader knyttet til å ringe til GSM-portåpneren.