Sjekk leiligheten din for sølvkre

Vi har fått beskjed om at det er oppdage sølvkre i en av leilighetene. Eierne tar nødvendige skritt for å prøve å bli kvitt dette. Vi i styret vil også sjekke om årsaken skyldes fukt eller lekkasjer i fellesområdene.

Sølvkre er harmløse, men det er ikke spesielt hyggelig å ha dem i hus. Vi ber derfor alle beboere – spesielt dere i 1. etasje – om å sjekke om dere har sølvkre, og gi i så fall beskjed til styret.

Sølvkre holder ofte til på baderom og kjøkken og kan være en indikasjon på at det er fuktproblemer eller fuktskader. Sølvkre er avhengige av høy luftfuktighet for å overleve, og ved å senke luftfuktigheten vil de normalt forsvinne av seg selv. Dette kan for eksempel gjøres ved å øke temperaturen og forbedre ventilasjonen. Det anbefales å støvsuge i en periode fremfor å vaske, da vasking kan tilføre fuktighet. Eventuelle fuktskader må utbedres og kilder til fuktighet fjernes. Kjemisk behandling er i de fleste tilfeller unødvendig og brukes kun for å slå ned store bestander. Det anbefales å rense sluk på baderom, for eksempel med klor.

Les mer på: https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/solvkre-/