Digital informasjon fra OBOS

Vi i styret vet at mange ønsker å motta informasjon digitalt. OBOS (som er vår forretningsfører) vil på vegne av boligselskapene sende en SMS fra nummer 1929 til hver enkelt boligeier, hvor de ber om samtykke til digital kommunikasjon.

Dersom du samtykker, vil blant annet årsrapport, tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver) brev og fakturaer kunne bli sendt pr e-post, og enkelte varslinger på SMS.

Vi i styret er opptatt av å sørge for at den enkelte får informasjon på en enklest mulig måte. På denne måten kan vi både få tilfredsstilt den enkeltes behov for effektiv kommunikasjon og redusere bruk av papir.

Vi oppfordrer derfor alle beboere i Vidsyn til å gi samtykke til digital kommunikasjon.

Styret