Kameraovervåkning i Vidsyn

62043_Kameraoverv_ket_omr_de_skilt_1

Som vedtatt på årsmøtet har vi nå fått installert kameraovervåkning ved inngangene samt i garasjen. Dette gjør vi i håp om å hindre flere innbrudd.

Kameraovervåkningen skjer i tråd med kravene i personopplysningsloven og vi har fått opp merking ved inngangene.  Alle opptak slettes automatisk etter 7 dager og styret vil kun sjekke opptak ved eventuelle innbrudd.

Det betyr at dere må gi beskjed til styret så snart som mulig dersom dere har vært utsatt for innbrudd eller hærverk. Da har vi mulighet til å gå gjennom opptak i den aktuelle tidsperioden.