Reseksjonering av biloppstillingsplasser og boder

Som nevnt på årsmøtet er det behov for å reseksjonere biloppstillingsplasser og boder i sameiet. Obos vil gjennomføre dette for alle berørte og vi håper det ikke utløser dokumentavgift. Seksjoneringen vil bli gjort etter sommeren. Vi kommer tilbake med mer informasjon fra Obos over sommeren.