Utbygging i Brekkeveien

Saken om utbygging i Brekkeveien ble behandlet i bydelsutvalget sist uke. Forslaget fra Boligbygg KF ble enstemmig nedstemt. Saken skal opp i bystyret senere, men dette var en viktig delseier for oss.

Omtale av saken i Nordre Aker budstikke