Sameiermøte 2016

Det har gått ut varsel om årets sameiermøte som vil finne sted 07.april i år.

Beboere som har forslag de vil ha behandlet på møtet bes om å sende inn disse innen 24.februar. Adresse for innsending fremgår i informasjonsskrivet som er sendt ut til alle seksjonseiere.

Formell innkalling med mer info om tid og sted kommer.