Bortkjøring av sykler

Fristen for å merke sykler i bruk var 7. mai. Umerkede sykler i stativer ute og inne ble fjernet og satt inn i smøreboden midlertidig. Dersom noen av disse syklene mot formodning har en eier som vil ta vare på dem bør de hentes der så fort som mulig. Sykler som ingen har tatt ansvar for kjøres bort iløpet av uka.