Sykkelopprydning

25.06 var siste frist for å markere sykler med gule strips. Sykler som ikke var markert ble fjernet og står i skiboden. De som eier disse må selv ta ansvar for å fjerne dem. Noen sykler stod fortsatt låst utenfor stativet. De med gul strip løftet vi inn i stativet. Vi ber om at dere bruker stativet så lenge det er ledige plasser. Finner dere ikke plass i stativet, bruk uteparkering eller egen bod slik at vi ikke sperrer for de som har boder bak stativet. Ellers gikk sykkelrydningen over all forventning og det er igjen plass i stativet til alle som bruker sykkelen sin.