Lekeplasskontroll

Nokas gjennomførte en årlig sikkerhetskontroll på lekeplassen i sameiet for noen uker siden. Kontollen innebar sjekk at apparater, fundamenter, fallunderlag og eventuelle andre farer i lekeområdet. Vi fikk positiv tilbakemelding etter kontrollen og det var ingen store feil eller mangler. Én av skruene på den blå vippehusken var løs. Den er nå strammet. Enkelte av platene som utgjør fallunderlaget ser ut til å ha blitt dratt opp. De ble vi anbefalt å «pusle» sammen igjen. Platene rundt vippehuskene ble puslet sammen igjen på dugnaden.