Kategoriarkiv: brannvarsling

Brannalarm

Brannalarmen som gikk i blokka natt til onsdag 28. januar var, som dere merket, falsk alarm.

Antakeligvis var det sprinkleranlegget som rapporterte et fall i vanntrykket. Dersom sprinkleranlegget utløses i en leilighet vil brannalarmen gå, men det var ikke tilfelle denne gangen. Vi undersøker hvorfor alarmen ble utløst denne onsdagen.

Takk for knirkefri og rolig evakuering.

Viktige anbefalinger fra brannvesenet

Representanter for styret og Optimo hadde en gjennomgåelse med brannvesenet av brannsikkerheten i bygget 3. mai. Her kom det fram en rekke anbefalinger som skal følges opp. For bedre sikring ble det foreslått at alle leiligheter følger opp disse tiltakene:

  • Entredører bør ha selvlukkingsmekanisme fordi dører erfaringsmessig blir forlatt i åpen stilling under rømning

  • Sett opp manuelle røykvarslere i korridor utenfor soverom, som supplement til sentralt varslingsanlegg

  • Monter gassdetektor ved fotlist under gasspeis.

  • Prøv vannslangen i oppvaskbenken i leiligheten ved å spyle i vasken!

  • Bli kjent med Branninstruksen!

I tillegg ble driftsavdelingen anbefalt å justere funksjonen til brannalarmen i leilighetene som er omtalt i Branninstruksen:

Frist for avstengning av brannalarm i leilighetene bør reduseres fra dagens 3 minutter til 1 minutt. Etter 3 minutters brann vil et rom allerede kunne være overtent, og dette er for lang tid før andre varsles.

Alarmen stoppes ved først å trykke på rød knapp (kvittering) og deretter grønn knapp (tilbakestilling) på panelet ved entredøren.

Styret