Kategoriarkiv: gasspeiser

Service på alle gasspeiser uke 46

Nærenergi, vår serviceleverandør på gasspeisene, kommer i uke 46 for å foreta årlig service på gasspeisene. Har du ikke gasspeis tenger allikevel Nærenergi tilgang til målerskapet på balkongen og utvendige gassrør for kontroll.
Mandag 12.november kl 08.30: Arbeidet starter i 1.etg. med seksjon nr. 1. De jobber seg herfra og oppover i etasjene.
Tirsdag 13.november kl 08.00: Starter der de slapp på mandag.
Onsdag 14.november kl 08.00: Starter der de slapp på tirsdag.
Arbeidet vil pågå til 18-19 alle dager. For mer info om fremdrift, følg med på oppslagstavlen.
Hver leilighet vil ta 30-45 min å kontrollere.
Kontrollen består av:

  • Sjekk av innvendig anlegg, inkl gasspeis.
  • Sjekk av regulatorer og ventiler i utvendig målerskap.
  • Sjekk av utvendige gassrør

Leiligheter som ikke er tilgjengelig eller som ikke har gitt styret fullmakt til å låse seg inn i sin leilighet, vil ikke få gjennomført service. Disse må bestille egen service for egen regning.

Kontaktpersoner i Nærenergi er:

Harry Nøttveit, tlf 977 77 200, prosjektleder
Frode Knoph, tlf 415 39 952, utførende gasstekniker

Det er lagt et skriv med informasjon og svarslipp i postkassa til hver seksjon. Dersom du ikke har mottatt dette, kontakt styret. Svarslippen legges i styrets postkasse.