Kategoriarkiv: styret

Nytt styre i Sameiet Vidsyn!

I forbindelse med årmøtet i Sameiet Vidsyn torsdag 16.april ble det valgt nytt styre. Sigfrid Skarlie går ut som styremedlem etter flere års innsats og erstattes av Kirsten Gram. Sigfrid fortsetter imidlertid som vara. Magnus stilte til gjenvalg som styreleder og fortsetter i den rollen ett år til. Kjell Moland ble gjenvalgt som styremedlem for to år. Jan Henrik Stubberud erstatter Ingunn Carelius og kommer inn som vara etter ett års pause. Dag Henrik Matheson går ut som vara. Vidar og Mari var ikke på valg i år. Velkommen inn i styret, Kirsten og Jan Henrik!

Nytt styre i Sameiet Vidsyn

På sameiermøtet 21.03.13 ble det valgt inn enkelte nye styremedlemmer i sameiet.
Jan-Henrik Stubberud fratrådte og Kjell Moland ble valgt inn som ny styreleder. Han overtar Jan-Henriks oppgaver i det nye styret. Ingunn Carelius ble valgt inn som varamedlem. Sittende styremedlemmer Magnus Wines og Sigfrid Skarlie ble valgt inn for to nye år.

Referat fra sameiermøtet 2013 finnes for øvrig her eller under Referater  i menyen.

Ordinært sameiermøte 2013

Boligsameiet Vidsyn vil avholde ordinært sameiermøte den 21.mars 2013.
Dere vil motta formell innkallelse med informasjon om tid og sted.
Har seksjonseiere forslag som dere ønsker behandlet på møtet må de være styret i hende senest 15.februar 2013.

Mer info.

Forslag legges i styrets postkasse,
eller sendes til:
Styreleder i Boligsameiet Vidsyn
Jan-Henrik Stubberud
Brekkeveien 19, seksjon 54
0884 Oslo

Nytt styre i sameiet

På årsmøtet/ordinært sameiemøte 25. april ble følgende valgt:

Sameiestyret:
Jan-Henrik Stubberud, seksjon 54, ny, styreleder, 1 år
Vidar Berget, seksjon 41, ny, styremedlem, 2 år
Sigfrid Skarlie, seksjon 62, gjenvalg styremedlem, 1 år
Mari Drivdal Lie, seksjon 24, ny, styremedlem, 2 år
Lars Ivar Dahl, seksjon 37, gjenvalg styremedlem, 1 år
Magnus Wines, seksjon 49, ny, varamedlem, 1 år

Valgkomite:
Ingunn Carelius, seksjon 3, ny, 1 år
Merete Molberg, seksjon 54, ny, 1 år

Styret Sameiet Varmesentralen:
Erik Goldenheim, seksjon 59, ny, 2 år
Morten Meyer, seksjon 46, ny, 2 år