Kategoriarkiv: sameiermøte

Reseksjonering av biloppstillingsplasser og boder

Som nevnt på årsmøtet er det behov for å reseksjonere biloppstillingsplasser og boder i sameiet. Obos vil gjennomføre dette for alle berørte og vi håper det ikke utløser dokumentavgift. Seksjoneringen vil bli gjort etter sommeren. Vi kommer tilbake med mer informasjon fra Obos over sommeren.

 

 

Sameiermøte 2016

Det har gått ut varsel om årets sameiermøte som vil finne sted 07.april i år.

Beboere som har forslag de vil ha behandlet på møtet bes om å sende inn disse innen 24.februar. Adresse for innsending fremgår i informasjonsskrivet som er sendt ut til alle seksjonseiere.

Formell innkalling med mer info om tid og sted kommer.

Nytt styre i Sameiet Vidsyn!

I forbindelse med årmøtet i Sameiet Vidsyn torsdag 16.april ble det valgt nytt styre. Sigfrid Skarlie går ut som styremedlem etter flere års innsats og erstattes av Kirsten Gram. Sigfrid fortsetter imidlertid som vara. Magnus stilte til gjenvalg som styreleder og fortsetter i den rollen ett år til. Kjell Moland ble gjenvalgt som styremedlem for to år. Jan Henrik Stubberud erstatter Ingunn Carelius og kommer inn som vara etter ett års pause. Dag Henrik Matheson går ut som vara. Vidar og Mari var ikke på valg i år. Velkommen inn i styret, Kirsten og Jan Henrik!

Årsmøte i sameiet

Torsdag 16.april er det årsmøte i sameiet Vidsyn. Møtet foregår som vanlig på Frysja 33 i Kjelsåsveien 151. Innkallelse kommer i posten iløpet av uka.

Ekstraordinært sameiermøte

Det vil bli avholdt ekstraordinært sameiermøte tirsdag 10.september 2013 for å vedta strategi for videre oppfølging av utestående reklamasjoner hos utbygger. Møtet vil bli avholdt i Auditoriet på Teknisk Museum i Kjelsåsveien 143.

Det har blitt sendt ut skriftlig inkalling til alle seksjoner. OBS! Møtested har blitt flyttet fra Frysja 33 til Auditoriet på Teknisk Museum.

Nytt styre i Sameiet Vidsyn

På sameiermøtet 21.03.13 ble det valgt inn enkelte nye styremedlemmer i sameiet.
Jan-Henrik Stubberud fratrådte og Kjell Moland ble valgt inn som ny styreleder. Han overtar Jan-Henriks oppgaver i det nye styret. Ingunn Carelius ble valgt inn som varamedlem. Sittende styremedlemmer Magnus Wines og Sigfrid Skarlie ble valgt inn for to nye år.

Referat fra sameiermøtet 2013 finnes for øvrig her eller under Referater  i menyen.

Årsberetning 2012

Årsberetningen som ble sendt ut manglet en side på de reviderte husordensreglene. Årsberetning med fullstendige reviderte husordensregler kan lastes ned her. De er også lagt i alle postkasser og hengt opp på infotavlen.

Årberetningen for 2012 ligger for øvrig også lagret for nedlastning under Referater i menyen.

Ordinært sameiermøte 2013

Boligsameiet Vidsyn vil avholde ordinært sameiermøte den 21.mars 2013.
Dere vil motta formell innkallelse med informasjon om tid og sted.
Har seksjonseiere forslag som dere ønsker behandlet på møtet må de være styret i hende senest 15.februar 2013.

Mer info.

Forslag legges i styrets postkasse,
eller sendes til:
Styreleder i Boligsameiet Vidsyn
Jan-Henrik Stubberud
Brekkeveien 19, seksjon 54
0884 Oslo