Kategoriarkiv: felleskostnader

Justering av husleie

Fra januar 2016 vil dere se noen justeringer på den måndelige fakturaen dere får fra sameiet.

Kostnader for Canal Digital øker med 5 kroner i måneden.

A-kontobeløp har blitt justert. De som historisk sett har betalt for mye vil få redusert beløp, mens de som har betalt for lite får nå et høyere beløp. Justeringen baserer seg på forbruk de siste 2 årene.

Ta kontakt med styret om du har noen spørsmål rundt dette.

Informasjon om varslet husleieøkning i 2013

Sameiet har hatt uforutsette, og til dels også ubudsjetterte, utgifter i 2012. Styret har derfor vurdert det nødvendig å øke husleien i 2013. Den økte husleien vil dekke økningen i kommunale avgifter og prisstigninger fra andre leverandøravtaler, samt bidra til å bygge opp sameiets egenkapital.

Et mer utfyllende skriv kan lastes ned her.

Varsel om endring i felleskostnader fra 01.07.

VARSEL OMENDRING AV FELLESKOSTNADER OG NYTT AKONTOBELØP FOR ENERGIFORBRUK

Vedtatt økning i felleskostnader

I tråd med orientering på årsmøtet vil styret gjennomføre vedtatt økninger i felleskostnader med 10 % fra 01.07.2011.

Bakgrunnen for endringen er:

– økning i kommunale avgifter, økte strøm og fyringskostnader, økte driftskostnader.

Omlegging av energiavregning

Tidligere har sameiet forskuttert energikostnader som siden er avregnet etterskuddsvis. Denne forskutteringen har vært en belastning på sameiets likviditet, og blir derfor endret.

Fra 01.07.2011 vil det på giroene for felleskostnader (husleien) komme en egen linje for akonto energiforbruk. Akontobeløp er beregnet ut ifra gjennomsnittlig utfakturert beløp for hver seksjon siste år. Akontobeløp inkluderer ikke gass.

Avregning for forbruk 2.halvår 2011 vil bli foretatt i februar 2012, og vil bli avregnet på giro for april 2012.

Nye giroer vil bli tilsendt den enkelte i god tid før forfall.

Eventuelle spørsmål vedr. energiavregningen kan rettes til Espen Jørgensen, OBOS Eiendomsforvaltning, tel. 22865860.

Styret

Publisert 02.06.2011