Forfatterarkiv: admin

Bruk av vannslangen i garasjen

I garasjen har vi en vannslange som kan brukes til spyling av skitne sykler. Dette er et fint tilbud til alle syklende beboere.

Dessverre er ikke alle like flinke til å overholde reglene for bruk av slangen, og vi minner derfor om følgende:

  • Slangen skal kun brukes til spyling av sykler – det er ikke tillatt å vaske dekk, biler eller motorsykler
  • Det er ikke tillatt å bruke vaskemidler i forbindelse med spyling av sykler
  • Ta hensyn til dine naboer og ikke spyl ned bilene i nærheten

Det vil ta tid å få reparert heisen

Mandag 14.10

Det vil antagelig ta tid å få reparert heisen.  En spesialist fra KONE må feilsøke og sjekke om det er en frekvensomformer som er ødelagt. Dette skjer onsdag. Om det viser seg at frekvensomformeren må byttes, vil det ta tid å få ny. KONE har ikke denne typen frekvensomformer på lager (vår heis er visst ikke helt vanlig).

Vi har fortsatt tett kontakt med GM-heis og ber dem følge opp KONE for å få bestilt nødvendige deler raskest mulig.

Lørdag – heisen står fortsatt

Det er dessverre ikke noe nytt om heisen. Det må byttes et styrekort og det kan ta noe tid. Vi håper å ha mer konkret informasjon fra GM-heis mandag morgen.

Dette er en fortvilet situasjon for flere. Trenger du hjelp til å bære varer opp trappen, så hør om du kan få hjelp av en sprek og snill nabo. Det er sikkert flere av oss som kan bistå.

Fredag – heisen står fortsatt

Heisen står fortsatt. Det vil komme montør fra KONE i ettermiddag/kveld for å finne ut nøyaktig hvilke deler som må skiftes, slik at dette kan bli bestilt og ordnet så raskt som mulig. Vi kan dessverre ikke regne med at heisen blir reparert i dag. Vi følger opp GM-heis som igjen maser på KONE, og det er dessverre alt vi kan gjøre.

Heisen står

Heisen står dessverre. GM-heis har vært her og det viser seg at deler må byttes. Vi vet ikke hvor lang tid det tar. Vi regner med å få mer informasjon om dette i morgen. Vi oppdaterer dere så snart vi vet noe. Vi har tett oppfølging av GM-heis og håper dette blir ordnet så raskt som mulig.

ORIENTERINGSMØTE OM FREMTIDIG UTVIKLING AV KJELSÅSVEIEN 161 (RADIOTOMTEN)

Mandag 21. oktober 2019 kl. 18.00-19.30
Sted: TEKNISK MUSEUM
Selvaag Bolig er sammen med Kristin Jarmund Arkitekter i gang med å planlegge fremtidens bruk av Radiotomten i Kjelsåsveien 161. I forbindelse med dette arbeidet ønsker vi å invitere berørte naboer til et åpent møte. I møtet vil det bli orientert om følgende:

– Hvem er Selvaag Bolig, og hva de tenker om Frysja som fremtidig bosted?
– Kort om reguleringsplanarbeidet og hvilke føringer som gjelder for utviklingen
– Hvilket potensial som ligger i tomta, både for nye beboere og for nabolaget. Betraktninger fra  Kristin Jarmund Arkitekter

Det vil bli utstilt fysiske modeller av tomten. Mulighet for å komme med innspill til det videre arbeidet.
Servering av kaffe og te.

Orienteringsmøte Selvaag

 

Flytting av biler fra garasjen

Det skal monteres nye lamper i garasjen, og for at elektriker skal komme til, må alle bilene flyttes der lampene skal monteres. Dette betyr at:

  • Alle biler på den siden hvor garasjeporten er, må fjernes fra garasjen mandag 7. oktober mellom kl. 07.00 og kl. 17.00
  • Alle biler på den andre siden må fjernes fra garasjen tirsdag 8. oktober mellom kl. 07.00 og kl. 17.00
  • Alle biler som står innerst i garasjen (nærmest sykkelstativet) må fjernes tirsdag 8. oktober mellom kl. 07.00 og kl. 17.00

Vi beklager ulempen.

 

Viktig informasjon om service på gass og rensing av ventilasjonsanlegg

Vi skal snart ha service på gassanlegg og rense ventilasjonsanlegget. Det betyr at vi må ha tilgang til leilighetene. Styret kan evt. låse inn servicefolkene, men vi må da ha fullmakt. Vi minner om at service på gassanlegget er lovpålagt. Dersom vi ikke får tilgang til leiligheten den aktuelle dagen, vil seksjonseier få en frist for å få gjennomført gassettersyn for egen regning.

Fullmakt til å låse seg inn i leiligheten sendes til Kjell Moland innen 20. september, kjellmoland1@msn.com

Gi beskjed om du gir fullmakt til at styret låser seg inn både til gass-service og til rensing av ventilasjonsanlegg. Gi også beskjed om du er hjemme en eller begge de aktuelle dagene.

Ventilasjonsanlegget

Følgende dager er satt av til rens av ventilasjonsanlegget. Det må gis tilgang til samtlige leiligheter:

  • 30. september: 9. – 6. etasje
  • 1. oktober: 5. – 3. etasje
  • 2. oktober: 2. – 1. etasje

Det er inspeksjon i samtlige leiligheter den aktuelle dagen mellom kl. 7 og kl. 8.

Service på gassanlegget

Service på gasspeiser skjer 25. september til og med 27. september. Se oversikten under for hvilket tidspunkt som gjelder din leilighet.

Seksjonsnr Type anlegg dato Tid
1 PEIS 25.09.2019 07:30
2 PEIS 25.09.2019 07:50
3 PEIS 25.09.2019 08:10
4 PEIS 25.09.2019 08:30
5 PEIS 25.09.2019 08:50
6 TOMT SKAP 25.09.2019 09:10
7 TOMT SKAP 25.09.2019 09:15
8 TOMT SKAP 25.09.2019 09:20
9 PEIS 25.09.2019 09:25
10 SKAP MED MÅLER, IKKE I BRUK 25.09.2019 09:45
11 TOMT SKAP 25.09.2019 09:50
12 SKAP MED MÅLER MED GRILLUTTAK 25.9.2019 10:00
13 SKAP MED MÅLER, IKKE I BRUK 25.9.2019 10:05
14 PEIS 25.09.2019 10:10
15 PEIS 25.09.2019 10:30
16 PEIS 25.09.2019 10:50
17 PEIS 25.09.2019 11:10
18 PEIS 25.09.2019 11:30
19 PEIS 25.9.2019 11:50
20 PEIS 25.9.2019 13:00
21 PEIS 25.9.2019 13:20
22 PEIS 25.9.2019 13:40
23 TOMT SKAP 25.09.2019 14:00
24 TOMT SKAP 25.09.2019 14:05
25 SKAP MED MÅLER, IKKE I BRUK 25.09.2019 14:10
26 TOMT SKAP 25.09.2019 14:10
27 PEIS 26.9.2019 07:30
28 PEIS 26.09.2019 07:50
29 PEIS 26.09.2019 08:10
31 KUN SKAP 26.09.2019 08:30
32 TOMT SKAP 26.09.2019 08:35
33 PEIS 26.09.2019 08:40
34 PEIS 26.09.2019 09:00
35 PEIS 26.09.2019 09:20
36 PEIS 26.09.2019 09:40
37 PEIS 26.09.2019 10:00
38 PEIS 26.09.2019 10:20
39 TOMT SKAP 26.09.2019 10:40
40 PEIS 26.09.2019 10:50
41 SKAP MED MÅLER 26.09.2019 11:10
42 TOMT SKAP 26.9.2019 11:15
43 PEIS 26.09.2019 12:00
45 PEIS 26.09.2019 12:20
46 PEIS 26.09.2019 12:40
47 PEIS 26.09.2019 13:00
48 PEIS 26.09.2019 13:20
49 PEIS 26.09.2019 13:40
51 PEIS 26.09.2019 14:00
52 PEIS 27.09.2019 08:00
53 PEIS 27.09.2019 08:20
54 PEIS 27.09.2019 08:40
55 PEIS 27.09.2019 09:00
56 PEIS 27.09.2019 09:20
57 PEIS 27.09.2019 09:40
58 PEIS 27.09.2019 10:00
59 PEIS 27.09.2019 10:20
60 PEIS 27.09.2019 10:40
61 PEIS 27.09.2019 12:00
62 PEIS 27.09.2019 12:20
63 PEIS 27.09.2019 12:40
64 PEIS 27.09.2019 13:00