Forfatterarkiv: admin

Kameraovervåkning i Vidsyn

62043_Kameraoverv_ket_omr_de_skilt_1

Som vedtatt på årsmøtet har vi nå fått installert kameraovervåkning ved inngangene samt i garasjen. Dette gjør vi i håp om å hindre flere innbrudd.

Kameraovervåkningen skjer i tråd med kravene i personopplysningsloven og vi har fått opp merking ved inngangene.  Alle opptak slettes automatisk etter 7 dager og styret vil kun sjekke opptak ved eventuelle innbrudd.

Det betyr at dere må gi beskjed til styret så snart som mulig dersom dere har vært utsatt for innbrudd eller hærverk. Da har vi mulighet til å gå gjennom opptak i den aktuelle tidsperioden.

Reseksjonering av biloppstillingsplasser og boder

Som nevnt på årsmøtet er det behov for å reseksjonere biloppstillingsplasser og boder i sameiet. Obos vil gjennomføre dette for alle berørte og vi håper det ikke utløser dokumentavgift. Seksjoneringen vil bli gjort etter sommeren. Vi kommer tilbake med mer informasjon fra Obos over sommeren.

 

 

Heisen

Endelig fikk vi heisen i gang igjen!

Vi vet det er uholdbart at heisen står en hel uke. Vi har gjort vårt beste for å få fortgang hos GM-heis. Vi skal ta opp saken med GM-heis og også få en tilstandsrapport på heisen slik at vi kan forebygge heisstans.

Vi vil også legge opp til varsling per sms i forbindelse med heisstans og andre alvorlige hendelser.

Innbrudd

Vi har dessverre igjen hatt innbrudd. Denne gang i en rekke boder.

Vi ber alle beboere sjekke sin bod og gjerne melde tilbake til oss i styret om hva som er stjålet. I tillegg må hver enkelt anmelde eventuelt tyveri.

Vi har kontakt med politiet og vil også anmelde innbruddet og skadene på boddørene.  Vi jobber også for å få på plass kameraovervåkning.

Vi ber alle passe på at ikke uvedkommende slipper inn i bygget og at alle dører holdes låst.

Bestilling av ladestasjon

Minner om at fristen for å bestille ladestasjon for el-bil går ut i dag. Vi har inntrykk av at det er behov for noe mer tenketid. Fristen utsettes derfor til mandag 22.mai.

Meld deres interesse til Halvor Kråkenes: halvor.krakenes@optimera.no.

Hilsen Styret

Informasjon vedr. lading av el-bil i garasje

Vi hadde et informasjonsmøte tirsdag 29 november. Det var endel interesserte men noe begrenset fremmøte.

Teknisk løsning på lading er tenkt som tidligere fremlagt. Halvor har forhandlet ned prisen til ca 31000 kr inkl. moms forutsatt 10 deltakere. Det er foreløpig 6 som har meldt sin interesse. Vi antar at det kan bli flere når planene er konkrete. Styret oppfordrer de som kan tenke seg å være med til å gi beskjed til Halvor (halvor.krakenes@optimera.no). Dette er uforpliktende men vi ønsker å lodde stemningen i sameiet.

Det er en forutsetning ved denne løsningen at sameiet ikke skal belastes økonomisk.

Det må utarbeides en kontrakt som regulerer forholdet til sameiet, vedlikeholdskostnader og en økonomisk modell for senere tilkobling til anlegget. Dette kan gjøres ved hjelp av advokat sammen med styret og de aktuelle deltakere.

Den skisserte løsningen kan utvides med mer enn 10 tilkoblinger. Imidlertid er det antagelig ikke kapasitet i dag til at alle 44 garasjeplasser kan koble seg på. Styret vil derfor først utrede hva som skal til for å oppnå dette og hva det vil innebære av kostnader. El-installatør skal gjøre en måling over 7-10 dager og lage et effektbudsjett for bygget. Dette er nødvendig for at Hafslund Nett kan behandle en søknad om økning av OV (overbelastningsvern).

Hvis dette kan være aktuelt vil styret legge det frem på ekstraordinært sameiemøte/årsmøte. Ellers går vi videre med den begrensede løsningen ved nok deltakere.

 

Styret i Vidsyn