BrekkeLøkka – en spennende aktivitets- og kulturpark

Dette er en idéskisse som er laget av fem beboere i Brekkeveien. De foreslår her at brakkområdet mellom oss og Marka kan brukes til en innholdsrik kultur- og aktivitetspark som skal:

  • Gi en positiv helsevirkning
  • Ha bevisst innhold og utforming
  • Være av betydning for naboskapet

Idéskissen skal legges fram på møtet i bydelsutvalget for Nordre Aker 13. juni.

Les mer her:

BrekkeLøkka

Kort om BrekkeLøkka   

 

 

Elektronisk kommunikasjon mellom OBOS, styret og beboere

Som nevnt i informasjonsskrivet vi sendte ut for noen uker siden er det med jevne mellomrom behov for informasjon fra styret til alle som bor i Vidsyn. Vi bruker blant annet sms ved viktige hendelser som innbrudd og heisstans. Vi oppfordrer derfor alle til å registrere sitt mobilnummer og epost-adresse hos OBOS som er vår forretningsfører.

Ved å samtykke til elektronisk kommunikasjon godtar du som eier at det kan kommuniseres papirløst mellom deg og både styret og OBOS. Det kan dreie seg om årsrapport, tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver) brev og fakturaer kunne bli sendt pr e-post, og enkelte varslinger på SMS.

Fortsatt mangler det flere samtykker og OBOS erfarer også at flere ikke har oppdatert opplysningene de har lagret. Vi i styret har derfor lagt skjema i alle postkasser der dere kan registrere eller endre opplysninger.

Skjemaet/opplysninger bes returneres på e-post til OBOS:

E-post: siren.skallist@obos.no.

Stemmer opplysningene og samtykke er gitt, trenger du ikke gi tilbakemelding.

Fjerning av sykler uten merking

Alle seksjoner har fått to stk svarte strips til å merke sykler som skal stå i sykkelparkeringen. Fristen for merking var 12. mai. Styret har nå sjekket syklene i sykkelparkeringen og har fjernet ulåste og umerkede sykler. De står foreløpig i skiboden før de blir kastet. Noen umerkede sykler er låst. Om disse ikke er merket eller fjernet fra sykkelparkeringen innen 8. juni, blir låsene klippet og syklene fjernet.

Vi minner om at sykkelparkeringen primært er ment for oppbevaring av sykler som er i bruk.

Innbrudd natt til 17. mai

Vi har dessverre nok en gang vært utsatt for innbrudd. Det skjedde natt til 17. mai . Mange har fått ødelagt låser eller nettingen på bodene og blitt frastjålet sykler og andre gjenstander.

Er du berørt så må du selv anmelde forholdet og kontakte forsikringsselskapet. Styret vil også anmelde saken og legge ved bilder av gjerningsmennene fra kameraovervåkningen. Vi vil også finne ut hvordan vi kan få reparert skadene på bodene.

Tyvene bryter seg inn gjennom hovedinngangen, så vi må få sikret denne bedre. Vi har kontakt med låsesmed for å få råd om dette.

Dugnad onsdag 8. mai

Velkommen til dugnad onsdag 8. mai kl. 18.

Oppmøte er som vanlig ved inngangen. Det er oppgaver som passer for alle.

Etter dugnaden er det pølser og brus og godteposer til barna og trekning av vinflasker til de voksne.

I forbindelse med dugnaden vil vi kaste gjenstander som er plassert i korridorer (ikke planter i hjørner). Vi minner om at korridorer og trapper er rømningsveier ved brann, og det er derfor ikke tillatt å plassere gjenstander der.

I forbindelse med dugnaden settes det ut en container, som det er mulig for beboere å benytte. NB! Det må ikke kastes elektriske artikler eller annet spesialavfall.

Vel møtt til en hyggelig stund sammen med dine naboer!

Garasjevask torsdag 2. mai

Vi minner om garasjevask torsdag 2. mai.

  • Alle biler må være fjernet fra garasjen før kl. 08.00. Dere kan ikke regne med å kjøre bilene inn igjen før kl. 15.00 samme dag.
  • Alle sykler og gjenstander (dekk mm) som står på gulvet i garasjen må fjernes
  • Sykler som står i sykkelstativet kan bli stående.

Garasjevask og dugnad

Viktige datoer i mai:

2. mai skal vi vaske garasjen. Da må alle biler være fjernet. Det samme gjelder gjenstander på garasjegulvet.

8. mai er det dugnad i sameiet. Vi regner med et godt oppmøte!

 

Nærmere informasjon kommer.

Oppdatering om innbruddet

Vi hadde dessverre innbrudd natt til fredag 15. februar. Flere beboere har blitt frastjålet dyre sykler.

Vi har gått gjennom video-opptakene og de viser tre unge menn som bryter seg inn gjennom hoveddøren, bryter seg inn døren til garasjen og selv om vi ikke har opptak av det må de ha brutt seg inn kjellerdøren også. De har også kommet seg inn i garasjen på forhånd og plassert utstyr der. Vi anmelder forholdet og overlater video-opptak til politiet.

Vi må vurdere tiltak for å sikre inngangsdørene, men vi ber også om at alle beboere passer på følgende:

  • Når du kjører inn i garasjen, pass på at ingen uvedkommende slipper inn
  • Hold alltid dørene til kjelleren lukket
  • Ikke slipp inn fremmede

Innbrudd i boder

Vi har dessverre hatt innbrudd i natt. Flere boddører erbrutt opp og antagelig er sykler stjålet. Sjekk boden din og gi beskjed til styret om du er berørt: ingunnbotheim@hotmail.com.

Vi har kameraovervåking, men det har ikke stoppet tyvene. Vi håper likevel å finne ut hvordan de kommer seg inn i bygget når vi får sett på opptakene.

Tyveri fra den enkeltes bod må anmeldes av den enkelte og meldes til eget forsikringsselskap.

https://www.politiet.no/tjenester/anmelde-tyveri-eller-skade/

 

 

Reseksjonering – husk fristen 15. februar

Hei!

Har du husket på å levere inn undertegnet skjema for reseksjonering? Dette gjelder også dere som kun har bod som tilhører  leiligheten.

Fyll ut skjemaet du har fått i postkassen og legg evt. med dokumentasjon for garasjeplass.

Innleveringsfristen er 15. februar

Ta kontakt med Edle om du lurer på noe. edle.sidney@gmail.com  eller tlf. 922 15 325

Styret