Felleskostnader for januar

Som tidligere informert er det vedtatt en økning av felleskostnadene med 15 prosent fra den 1/1-2020. På grunn av en feil hos forretningsfører er det imidlertid sendt ut giroer for januar 2020 uten denne økningen.

Disse betales som vanlig uten noen endringer.

For å kompensere for dette inntektsbortfallet i januar, vil økningen for resten av 2020 bli på 16,3 prosent, dette blir da for månedene februar – desember. Ved årets slutt vil felleskostnadene bli justert slik at de ekstra 1,3 prosentene ikke blir en permanent økning.

Årsvirkningen for 2020 blir en økning i felleskostnadene på 15 prosent, som vi tidligere har informert.

Endringer av felleskostnader for 2020

Det blir følgende endringer for 2020:

 • Felleskostnader settes opp med 15%
 • Kabel-tv får en liten justering fra 279,-/mnd til 281,-/mnd
 • For øvrig holdes a konto energi og innbetaling for garasje og for service gasspeis uendret fra i år

Vekst i kostnader til reparasjon og utbedringer

Sameiets kostnader til reparasjoner og utbedringer av eksisterende installasjoner har over tid økt fra å ligge mellom kr. 50.000 og 70.000 for årene 2012 – 2014, til mellom kr. 90.000 og 200.000 for årene 2015 – 2017, til videre å ligge på ca kr. 400.000 i 2018 og kr. 500.000 i 2019.

Vi forutser dessverre betydelige utgifter de neste par årene også. Dette omfatter utbedring av muren mot Alere (radiohallen), utbedring av betongdekket foran blokka, bytte av lamper i fellesområdene, bytte av flere motorer i ventilasjonssystemet, samt at en del komponenter i heisen vil nå sin forventede levetid.

Sameiet har per i dag en tilfredsstillende arbeidskapital, men styret mener det vil være uforsvarlig å legge opp til en stor reduksjon av denne, og har derfor funnet det nødvendig å øke felleskostnadene med 15%.

Historikk felleskostnader
Historikk tidligere økninger av felleskostnader siden 2012:

 • 1/6 2016:         5%
 • 1/1 2013:         10%

Generell prisstigning fra januar 2013 til september 2019 er 17,6 % (konsumprisindeksen). Det ble i tillegg tatt inn 400.000 ekstra fra seksjonseierne i oktober 2014 for å dekke regningen fra søksmålet mot utbygger.

Bruk av vannslangen i garasjen

I garasjen har vi en vannslange som kan brukes til spyling av skitne sykler. Dette er et fint tilbud til alle syklende beboere.

Dessverre er ikke alle like flinke til å overholde reglene for bruk av slangen, og vi minner derfor om følgende:

 • Slangen skal kun brukes til spyling av sykler – det er ikke tillatt å vaske dekk, biler eller motorsykler
 • Det er ikke tillatt å bruke vaskemidler i forbindelse med spyling av sykler
 • Ta hensyn til dine naboer og ikke spyl ned bilene i nærheten

Det vil ta tid å få reparert heisen

Mandag 14.10

Det vil antagelig ta tid å få reparert heisen.  En spesialist fra KONE må feilsøke og sjekke om det er en frekvensomformer som er ødelagt. Dette skjer onsdag. Om det viser seg at frekvensomformeren må byttes, vil det ta tid å få ny. KONE har ikke denne typen frekvensomformer på lager (vår heis er visst ikke helt vanlig).

Vi har fortsatt tett kontakt med GM-heis og ber dem følge opp KONE for å få bestilt nødvendige deler raskest mulig.

Lørdag – heisen står fortsatt

Det er dessverre ikke noe nytt om heisen. Det må byttes et styrekort og det kan ta noe tid. Vi håper å ha mer konkret informasjon fra GM-heis mandag morgen.

Dette er en fortvilet situasjon for flere. Trenger du hjelp til å bære varer opp trappen, så hør om du kan få hjelp av en sprek og snill nabo. Det er sikkert flere av oss som kan bistå.

Fredag – heisen står fortsatt

Heisen står fortsatt. Det vil komme montør fra KONE i ettermiddag/kveld for å finne ut nøyaktig hvilke deler som må skiftes, slik at dette kan bli bestilt og ordnet så raskt som mulig. Vi kan dessverre ikke regne med at heisen blir reparert i dag. Vi følger opp GM-heis som igjen maser på KONE, og det er dessverre alt vi kan gjøre.

Heisen står

Heisen står dessverre. GM-heis har vært her og det viser seg at deler må byttes. Vi vet ikke hvor lang tid det tar. Vi regner med å få mer informasjon om dette i morgen. Vi oppdaterer dere så snart vi vet noe. Vi har tett oppfølging av GM-heis og håper dette blir ordnet så raskt som mulig.

ORIENTERINGSMØTE OM FREMTIDIG UTVIKLING AV KJELSÅSVEIEN 161 (RADIOTOMTEN)

Mandag 21. oktober 2019 kl. 18.00-19.30
Sted: TEKNISK MUSEUM
Selvaag Bolig er sammen med Kristin Jarmund Arkitekter i gang med å planlegge fremtidens bruk av Radiotomten i Kjelsåsveien 161. I forbindelse med dette arbeidet ønsker vi å invitere berørte naboer til et åpent møte. I møtet vil det bli orientert om følgende:

– Hvem er Selvaag Bolig, og hva de tenker om Frysja som fremtidig bosted?
– Kort om reguleringsplanarbeidet og hvilke føringer som gjelder for utviklingen
– Hvilket potensial som ligger i tomta, både for nye beboere og for nabolaget. Betraktninger fra  Kristin Jarmund Arkitekter

Det vil bli utstilt fysiske modeller av tomten. Mulighet for å komme med innspill til det videre arbeidet.
Servering av kaffe og te.

Orienteringsmøte Selvaag

 

Flytting av biler fra garasjen

Det skal monteres nye lamper i garasjen, og for at elektriker skal komme til, må alle bilene flyttes der lampene skal monteres. Dette betyr at:

 • Alle biler på den siden hvor garasjeporten er, må fjernes fra garasjen mandag 7. oktober mellom kl. 07.00 og kl. 17.00
 • Alle biler på den andre siden må fjernes fra garasjen tirsdag 8. oktober mellom kl. 07.00 og kl. 17.00
 • Alle biler som står innerst i garasjen (nærmest sykkelstativet) må fjernes tirsdag 8. oktober mellom kl. 07.00 og kl. 17.00

Vi beklager ulempen.