Informasjon fra styret – februar 2020

Alarm inn til bodarealene

Vi har tidligere informert om at vi ønsker å installere alarm som ledd i å hindre flere innbrudd. I tillegg skal inngangsdøren byttes.

Etter innspill fra beboermøtet 28. januar har styret vedtatt å anskaffe alarm og kameradetektorer ved inngangen til samtlige bodarealer, dvs. også de som har boder inn fra gangen nærmest garasjen. Alle må bruke kode når de låser seg inn til bodarealet. Dører vil bli merket slik at det fremgår at det er installert alarm og kameradetektor. Kameraene tar opptak kun ved utløst alarm.

Alarmen kobles til Nokas alarmstasjon og innebærer at vekter rykker ut så snart som mulig. Nokas melder også fra til politiet med en gang alarmen går og uvedkommende oppdages på bildene.

Dersom beboere utløser alarmen ved et uhell, kan Nokas kontaktes på telefon. Informasjon om telefonnummer vil finnes ved inngangsdøren.

Vi håper at alarm vil avskrekke innbruddstyver, men dersom de likevel bryter seg inn og utløser alarmen, er det viktig at beboere ikke utsetter seg selv for fare ved å gripe inn.

Nokas ivaretar personvernet i henhold til regelverket.

Skifte inngangsdør 19. februar

Inngangsdøren vil bli skiftet onsdag 19. februar. Vi må da benytte bakinngangen eller inngangen via garasjen.

 Lysstyring i garasjen

Flere har sikkert lagt merke til at det noen ganger er mørkt i garasjen når man åpner døren fra underetasjen eller rett før man kjører inn i garasjen. Det skyldes at vi har justert lysstyringen. Den har ikke fungert godt tidligere og det har resultert i at lyset har stått på døgnet rundt. Det er ikke ønskelig.

Lyset styres av lyd, så det tenner med en gang døren til garasjen lukkes eller man kjører inn i garasjen. Lyset er da tent i 10 minutter. Gi oss beskjed om dere opplever at dette ikke fungerer bra nok.

Heis

Vi har nå serviceavtale med KONE heis. Vi har dessverre erfart at de har utført service på heisen uten at styret er varslet om tidspunkt på forhånd. Vi har tatt dette opp med KONE og gitt beskjed om at styret skal varsles senest 1 dag før planlagt service, slik at vi kan få informert beboere.

Informasjon om installering av alarm ved inngangen til kjellerbodene

På grunn av stadige innbrudd i kjellerbodene, ønsker styret å installere alarm ved inngangsdøren til bodarealet. Vi har vurdert flere tilbud og foreslår at vi velger en løsning med alarm med tidsstyring – dvs. at alarmen er på et gitt tidsrom om natten. Alle seksjoner vil få en personlig kode som må tastes når man skal inn i bodarealet. Alarmen vil være tilknyttet alarmsentral.

Vi er klar over at en slik ordning kan bety litt mer plunder for oss som bor her, men vi håper at det også vil bidra til å hindre nye innbrudd.

Vi vil sende ut mer detaljert informasjon til beboere når løsning er valgt.

Vi inviterer også til et kort informasjonsmøte i sofakroken ved inngangen tirsdag 28. januar kl 20. Vi vil orientere nærmere om hvordan en slik alarm vil fungere, og ikke minst få innspill fra beboere. Dere kan også komme med synspunkter på e-post dersom dere ønsker det: ingunnbotheim@hotmail.com.

 

Informasjon fra styret – desember 2019

Innbrudd

Vi har dessverre nok en gang vært utsatt for innbrudd i kjellerboder. Natt til 16.12 ble to sykler stjålet og en boddør klippet opp. Styret anmelder saken og vedlegger bilder fra kameraovervåkingen, men de to gjerningsmennene skjulte ansiktene sine bedre denne gang.

Dette er en fortvilet situasjon. Vi har bestilt ny inngangsdør som skal være mer innbruddssikker enn den vi har. I tillegg må vi vurdere ytterligere tiltak for å hindre at tyver kommer seg inn i bygget. Vi ber også om at alle er påpasselige med å ikke slippe fremmede inn i huset og holde dørene inn til bodarealene lukket.

Ny avtale om service på heisen

Vi har hatt flere episoder med langvarig heisstans. GM-heis måtte ofte kontakte KONE for å få nødvendige deler eller foreta avansert feilsøking, og det forsinket naturligvis arbeidet med å få satt heisen i stand igjen.Vi har derfor sagt opp vår avtale med GM-heis og inngått avtale med KONE fra 1. januar. Vi håper at det betyr at vi får reparert heisen raskere ved heisstans.

Ny avtale om forsikring

Styret har hatt en runde med forsikringsselskaper for å få nye tilbud. Vi har inngått avtale med Gjensidige forsikring fra 1. januar og det innebærer en reduksjon i forsikringspremien for sameiet.

Felleskostnader for januar

Som tidligere informert er det vedtatt en økning av felleskostnadene med 15 prosent fra den 1/1-2020. På grunn av en feil hos forretningsfører er det imidlertid sendt ut giroer for januar 2020 uten denne økningen.

Disse betales som vanlig uten noen endringer.

For å kompensere for dette inntektsbortfallet i januar, vil økningen for resten av 2020 bli på 16,3 prosent, dette blir da for månedene februar – desember. Ved årets slutt vil felleskostnadene bli justert slik at de ekstra 1,3 prosentene ikke blir en permanent økning.

Årsvirkningen for 2020 blir en økning i felleskostnadene på 15 prosent, som vi tidligere har informert.

Endringer av felleskostnader for 2020

Det blir følgende endringer for 2020:

  • Felleskostnader settes opp med 15%
  • Kabel-tv får en liten justering fra 279,-/mnd til 281,-/mnd
  • For øvrig holdes a konto energi og innbetaling for garasje og for service gasspeis uendret fra i år

Vekst i kostnader til reparasjon og utbedringer

Sameiets kostnader til reparasjoner og utbedringer av eksisterende installasjoner har over tid økt fra å ligge mellom kr. 50.000 og 70.000 for årene 2012 – 2014, til mellom kr. 90.000 og 200.000 for årene 2015 – 2017, til videre å ligge på ca kr. 400.000 i 2018 og kr. 500.000 i 2019.

Vi forutser dessverre betydelige utgifter de neste par årene også. Dette omfatter utbedring av muren mot Alere (radiohallen), utbedring av betongdekket foran blokka, bytte av lamper i fellesområdene, bytte av flere motorer i ventilasjonssystemet, samt at en del komponenter i heisen vil nå sin forventede levetid.

Sameiet har per i dag en tilfredsstillende arbeidskapital, men styret mener det vil være uforsvarlig å legge opp til en stor reduksjon av denne, og har derfor funnet det nødvendig å øke felleskostnadene med 15%.

Historikk felleskostnader
Historikk tidligere økninger av felleskostnader siden 2012:

  • 1/6 2016:         5%
  • 1/1 2013:         10%

Generell prisstigning fra januar 2013 til september 2019 er 17,6 % (konsumprisindeksen). Det ble i tillegg tatt inn 400.000 ekstra fra seksjonseierne i oktober 2014 for å dekke regningen fra søksmålet mot utbygger.

Bruk av vannslangen i garasjen

I garasjen har vi en vannslange som kan brukes til spyling av skitne sykler. Dette er et fint tilbud til alle syklende beboere.

Dessverre er ikke alle like flinke til å overholde reglene for bruk av slangen, og vi minner derfor om følgende:

  • Slangen skal kun brukes til spyling av sykler – det er ikke tillatt å vaske dekk, biler eller motorsykler
  • Det er ikke tillatt å bruke vaskemidler i forbindelse med spyling av sykler
  • Ta hensyn til dine naboer og ikke spyl ned bilene i nærheten

Det vil ta tid å få reparert heisen

Mandag 14.10

Det vil antagelig ta tid å få reparert heisen.  En spesialist fra KONE må feilsøke og sjekke om det er en frekvensomformer som er ødelagt. Dette skjer onsdag. Om det viser seg at frekvensomformeren må byttes, vil det ta tid å få ny. KONE har ikke denne typen frekvensomformer på lager (vår heis er visst ikke helt vanlig).

Vi har fortsatt tett kontakt med GM-heis og ber dem følge opp KONE for å få bestilt nødvendige deler raskest mulig.

Lørdag – heisen står fortsatt

Det er dessverre ikke noe nytt om heisen. Det må byttes et styrekort og det kan ta noe tid. Vi håper å ha mer konkret informasjon fra GM-heis mandag morgen.

Dette er en fortvilet situasjon for flere. Trenger du hjelp til å bære varer opp trappen, så hør om du kan få hjelp av en sprek og snill nabo. Det er sikkert flere av oss som kan bistå.

Fredag – heisen står fortsatt

Heisen står fortsatt. Det vil komme montør fra KONE i ettermiddag/kveld for å finne ut nøyaktig hvilke deler som må skiftes, slik at dette kan bli bestilt og ordnet så raskt som mulig. Vi kan dessverre ikke regne med at heisen blir reparert i dag. Vi følger opp GM-heis som igjen maser på KONE, og det er dessverre alt vi kan gjøre.