Utbygging av radiotomten – innspill fra styret til utbyggers arkitekt

Som nevnt i tidligere innlegg har Selvaag planer om utbygging av radiotomten ved siden av Vidsyn. Siden Plan- og bygningsetaten ønsker at utbygger skal komme med forslag til utbygging som innebærer bevaring av monteringshallen, har utbyggers arkitekt bl.a. foreslått et 8 etasjers bygg helt opptil Vidsyn. Dette vil gi betydelig dårligere lys- og solforhold for alle som har leilighet på vestsiden av Vidsyn.

Styret har gitt innspill til utbyggers arkitekt, og det har også noen beboere gjort. Styrets brev finner du her: Innspill fra Vidsyn_utbygging radiotomten

Det blir flere runder i denne saken, og styret vil følge opp. Vi håper også på mange engasjerte beboere!

Hele saksgangen kan følges i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn. 

Utbygging av radiotomten

Som mange av dere vet, så har Selvaag kjøpt den gamle radiofabrikken for utbygging av boliger. Plan- og bygningsetaten uttalte i høst at monteringshallen og musikkpaviljongen bevares og gjenbrukes i planforslaget. Frist for uttaltelse til oppstarten av planarbeidet er satt til 3. april, og kan meldes inn via PBEs nettsider. Hele saksgangen kan følges i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn. Styret vil gi en uttalelse til saken.

Se oppslag ved inngangen, samt i Nordre Aker Budstikke.

https://nab.no/nyheter/vi-fant-selve-perlen-pa-eiendommen-som-skal-bli-til-flere-hundre-leiligheter/19.20659

 

Korona-situasjonen

Vi er alle berørt av korona-situasjonen. Vi ber derfor om at alle følger helsemyndighetenes anbefalinger (www.fhi.no), er ekstra nøye med håndvask og for øvrig tar hensyn til hverandre også her vi bor.

Det kan bli nødvendig å avholde årsmøtet 20. april digitalt, og Obos har en løsning for det. Vi kommer eventuelt tilbake med nærmere informasjon om dette.

Om du er i karantene og ikke har familie eller venner som kan bistå deg med handling av mat, så ta kontakt med styret.

Informasjon fra styret – februar 2020

Alarm inn til bodarealene

Vi har tidligere informert om at vi ønsker å installere alarm som ledd i å hindre flere innbrudd. I tillegg skal inngangsdøren byttes.

Etter innspill fra beboermøtet 28. januar har styret vedtatt å anskaffe alarm og kameradetektorer ved inngangen til samtlige bodarealer, dvs. også de som har boder inn fra gangen nærmest garasjen. Alle må bruke kode når de låser seg inn til bodarealet. Dører vil bli merket slik at det fremgår at det er installert alarm og kameradetektor. Kameraene tar opptak kun ved utløst alarm.

Alarmen kobles til Nokas alarmstasjon og innebærer at vekter rykker ut så snart som mulig. Nokas melder også fra til politiet med en gang alarmen går og uvedkommende oppdages på bildene.

Dersom beboere utløser alarmen ved et uhell, kan Nokas kontaktes på telefon. Informasjon om telefonnummer vil finnes ved inngangsdøren.

Vi håper at alarm vil avskrekke innbruddstyver, men dersom de likevel bryter seg inn og utløser alarmen, er det viktig at beboere ikke utsetter seg selv for fare ved å gripe inn.

Nokas ivaretar personvernet i henhold til regelverket.

Skifte inngangsdør 19. februar

Inngangsdøren vil bli skiftet onsdag 19. februar. Vi må da benytte bakinngangen eller inngangen via garasjen.

 Lysstyring i garasjen

Flere har sikkert lagt merke til at det noen ganger er mørkt i garasjen når man åpner døren fra underetasjen eller rett før man kjører inn i garasjen. Det skyldes at vi har justert lysstyringen. Den har ikke fungert godt tidligere og det har resultert i at lyset har stått på døgnet rundt. Det er ikke ønskelig.

Lyset styres av lyd, så det tenner med en gang døren til garasjen lukkes eller man kjører inn i garasjen. Lyset er da tent i 10 minutter. Gi oss beskjed om dere opplever at dette ikke fungerer bra nok.

Heis

Vi har nå serviceavtale med KONE heis. Vi har dessverre erfart at de har utført service på heisen uten at styret er varslet om tidspunkt på forhånd. Vi har tatt dette opp med KONE og gitt beskjed om at styret skal varsles senest 1 dag før planlagt service, slik at vi kan få informert beboere.

Informasjon om installering av alarm ved inngangen til kjellerbodene

På grunn av stadige innbrudd i kjellerbodene, ønsker styret å installere alarm ved inngangsdøren til bodarealet. Vi har vurdert flere tilbud og foreslår at vi velger en løsning med alarm med tidsstyring – dvs. at alarmen er på et gitt tidsrom om natten. Alle seksjoner vil få en personlig kode som må tastes når man skal inn i bodarealet. Alarmen vil være tilknyttet alarmsentral.

Vi er klar over at en slik ordning kan bety litt mer plunder for oss som bor her, men vi håper at det også vil bidra til å hindre nye innbrudd.

Vi vil sende ut mer detaljert informasjon til beboere når løsning er valgt.

Vi inviterer også til et kort informasjonsmøte i sofakroken ved inngangen tirsdag 28. januar kl 20. Vi vil orientere nærmere om hvordan en slik alarm vil fungere, og ikke minst få innspill fra beboere. Dere kan også komme med synspunkter på e-post dersom dere ønsker det: ingunnbotheim@hotmail.com.

 

Informasjon fra styret – desember 2019

Innbrudd

Vi har dessverre nok en gang vært utsatt for innbrudd i kjellerboder. Natt til 16.12 ble to sykler stjålet og en boddør klippet opp. Styret anmelder saken og vedlegger bilder fra kameraovervåkingen, men de to gjerningsmennene skjulte ansiktene sine bedre denne gang.

Dette er en fortvilet situasjon. Vi har bestilt ny inngangsdør som skal være mer innbruddssikker enn den vi har. I tillegg må vi vurdere ytterligere tiltak for å hindre at tyver kommer seg inn i bygget. Vi ber også om at alle er påpasselige med å ikke slippe fremmede inn i huset og holde dørene inn til bodarealene lukket.

Ny avtale om service på heisen

Vi har hatt flere episoder med langvarig heisstans. GM-heis måtte ofte kontakte KONE for å få nødvendige deler eller foreta avansert feilsøking, og det forsinket naturligvis arbeidet med å få satt heisen i stand igjen.Vi har derfor sagt opp vår avtale med GM-heis og inngått avtale med KONE fra 1. januar. Vi håper at det betyr at vi får reparert heisen raskere ved heisstans.

Ny avtale om forsikring

Styret har hatt en runde med forsikringsselskaper for å få nye tilbud. Vi har inngått avtale med Gjensidige forsikring fra 1. januar og det innebærer en reduksjon i forsikringspremien for sameiet.

Felleskostnader for januar

Som tidligere informert er det vedtatt en økning av felleskostnadene med 15 prosent fra den 1/1-2020. På grunn av en feil hos forretningsfører er det imidlertid sendt ut giroer for januar 2020 uten denne økningen.

Disse betales som vanlig uten noen endringer.

For å kompensere for dette inntektsbortfallet i januar, vil økningen for resten av 2020 bli på 16,3 prosent, dette blir da for månedene februar – desember. Ved årets slutt vil felleskostnadene bli justert slik at de ekstra 1,3 prosentene ikke blir en permanent økning.

Årsvirkningen for 2020 blir en økning i felleskostnadene på 15 prosent, som vi tidligere har informert.

Endringer av felleskostnader for 2020

Det blir følgende endringer for 2020:

  • Felleskostnader settes opp med 15%
  • Kabel-tv får en liten justering fra 279,-/mnd til 281,-/mnd
  • For øvrig holdes a konto energi og innbetaling for garasje og for service gasspeis uendret fra i år

Vekst i kostnader til reparasjon og utbedringer

Sameiets kostnader til reparasjoner og utbedringer av eksisterende installasjoner har over tid økt fra å ligge mellom kr. 50.000 og 70.000 for årene 2012 – 2014, til mellom kr. 90.000 og 200.000 for årene 2015 – 2017, til videre å ligge på ca kr. 400.000 i 2018 og kr. 500.000 i 2019.

Vi forutser dessverre betydelige utgifter de neste par årene også. Dette omfatter utbedring av muren mot Alere (radiohallen), utbedring av betongdekket foran blokka, bytte av lamper i fellesområdene, bytte av flere motorer i ventilasjonssystemet, samt at en del komponenter i heisen vil nå sin forventede levetid.

Sameiet har per i dag en tilfredsstillende arbeidskapital, men styret mener det vil være uforsvarlig å legge opp til en stor reduksjon av denne, og har derfor funnet det nødvendig å øke felleskostnadene med 15%.

Historikk felleskostnader
Historikk tidligere økninger av felleskostnader siden 2012:

  • 1/6 2016:         5%
  • 1/1 2013:         10%

Generell prisstigning fra januar 2013 til september 2019 er 17,6 % (konsumprisindeksen). Det ble i tillegg tatt inn 400.000 ekstra fra seksjonseierne i oktober 2014 for å dekke regningen fra søksmålet mot utbygger.