Innbrudd i boder

Vi har dessverre hatt innbrudd i natt. Flere boddører erbrutt opp og antagelig er sykler stjålet. Sjekk boden din og gi beskjed til styret om du er berørt: ingunnbotheim@hotmail.com.

Vi har kameraovervåking, men det har ikke stoppet tyvene. Vi håper likevel å finne ut hvordan de kommer seg inn i bygget når vi får sett på opptakene.

Tyveri fra den enkeltes bod må anmeldes av den enkelte og meldes til eget forsikringsselskap.

https://www.politiet.no/tjenester/anmelde-tyveri-eller-skade/

 

 

Reseksjonering – husk fristen 15. februar

Hei!

Har du husket på å levere inn undertegnet skjema for reseksjonering? Dette gjelder også dere som kun har bod som tilhører  leiligheten.

Fyll ut skjemaet du har fått i postkassen og legg evt. med dokumentasjon for garasjeplass.

Innleveringsfristen er 15. februar

Ta kontakt med Edle om du lurer på noe. edle.sidney@gmail.com  eller tlf. 922 15 325

Styret

Oppdatering vedr. utskifting av gassbrenner i Varmesentralen

25. januar 2019

Vi har fått melding fra Styret i Sameiet Brekke Varmesentral om at arbeidet med utskiftning av ødelagt gassbrenner i varmesentralen tar lengre tid enn forutsatt. Ny gassbrenner skal være på plass innen utløpet av uke 6.

Varme og varmtvann skal fungere som normalt. Vi vil informere beboere når/dersom Varmesentralen har behov for å stenge ned gassforsyningen i en kort periode når ny gasskjele skal monteres.

Ordinært årsmøte 2019

Det vises til eierseksjonslovens § 41: ”Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.”

Boligsameiet Vidsyn vil avholde ordinært årsmøte  onsdag 10. april

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett. Møtet avholdes på Frysja 33.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 25 februar 2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

    • gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

 

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/ spørsmål knyttet til forslaget.

 Forslag sendes til styreleder i Boligsameiet Vidsyn

Ingunn Botheim

Brekkeveien 19

0884 Oslo

 E-post: ingunnbotheim@hotmail.com eller legges I styrets postkasse.

Påminnelse til hundeeiere

Det er hyggelig med hunder i sameiet.

Vi minner likevel om at hunder ikke skal luftes på sameiets område. Vi har også fått en henvendelse fra våre naboer i Maridalsporten om å henstille hundeeiere om ikke å la hunden gjøre fra seg på, eller i nærheten av lekeplassen bak blokkene over veien.

Det er hyggeligst for alle om hundeeiere plukker opp etter hunden alle steder – også på turveien i nærheten.

Styret

GSM-garasjeportåpner

Etter ønske har vi nå skaffet GSM-garasjeportåpner. Det betyr at beboere som ønsker det kan åpne garasjeporten ved hjelp av egen mobiltelefon. De vanlige portåpnerne vil fortsatt som fungere som vanlig.

 De som ønsker å få benytte seg av muligheten til å «ringe» garasjeporten for å åpne den, kan sende en e-post til styret: boligsameietvidsyn@gmail.com innen 15. januar 2019. Vi vil ha navn, telefonnummer og seksjonsnummer.

Det koster ikke noe for den enkelte å få denne tjenesten, ut over eventuelle kostnader knyttet til å ringe til GSM-portåpneren.

 

Sjekk leiligheten din for sølvkre

Vi har fått beskjed om at det er oppdage sølvkre i en av leilighetene. Eierne tar nødvendige skritt for å prøve å bli kvitt dette. Vi i styret vil også sjekke om årsaken skyldes fukt eller lekkasjer i fellesområdene.

Sølvkre er harmløse, men det er ikke spesielt hyggelig å ha dem i hus. Vi ber derfor alle beboere – spesielt dere i 1. etasje – om å sjekke om dere har sølvkre, og gi i så fall beskjed til styret.

Sølvkre holder ofte til på baderom og kjøkken og kan være en indikasjon på at det er fuktproblemer eller fuktskader. Sølvkre er avhengige av høy luftfuktighet for å overleve, og ved å senke luftfuktigheten vil de normalt forsvinne av seg selv. Dette kan for eksempel gjøres ved å øke temperaturen og forbedre ventilasjonen. Det anbefales å støvsuge i en periode fremfor å vaske, da vasking kan tilføre fuktighet. Eventuelle fuktskader må utbedres og kilder til fuktighet fjernes. Kjemisk behandling er i de fleste tilfeller unødvendig og brukes kun for å slå ned store bestander. Det anbefales å rense sluk på baderom, for eksempel med klor.

Les mer på: https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/solvkre-/

Digital informasjon fra OBOS

Vi i styret vet at mange ønsker å motta informasjon digitalt. OBOS (som er vår forretningsfører) vil på vegne av boligselskapene sende en SMS fra nummer 1929 til hver enkelt boligeier, hvor de ber om samtykke til digital kommunikasjon.

Dersom du samtykker, vil blant annet årsrapport, tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver) brev og fakturaer kunne bli sendt pr e-post, og enkelte varslinger på SMS.

Vi i styret er opptatt av å sørge for at den enkelte får informasjon på en enklest mulig måte. På denne måten kan vi både få tilfredsstilt den enkeltes behov for effektiv kommunikasjon og redusere bruk av papir.

Vi oppfordrer derfor alle beboere i Vidsyn til å gi samtykke til digital kommunikasjon.

Styret

Hva kaster du hvor?

Det er viktig både for vårt bomiljø og miljøet at vi håndterer avfall på en god måte. Alt avfall skal ikke kastes i våre containere.

Det som skal kastesHvor bør det kastes?
Hvitevarer og større elektriske artiklerPå Haraldrud gjenbruksstasjon eller hos forhandlere av slike gjenstander
Lyspærer, batterier og småelektriskFor eksempel ved panteautomaten på Rema 1000
Malingsrester og annet spesialavfallPå Grefsen gjenbruksstasjon (eller Haraldrud)
Glass og metallI beholdere ved busstoppet i svingen
Rene og brukbare klærI Fretexbeholder ved busstoppet i svingen
Utslitte klær og tekstilerPå Grefsen gjenbruksstasjon (eller Haraldrud)
Matavfall, plast, papir og restavfallRett utenfor i våre egne beholdere

For mer informasjon og nyttige nettsider, se her: Avfallsinfo